IRF Uppsala
...English
...Svenska
Rymdplasmafysik
...English
...Svenska
Rosetta (English)
...Home
...Mission
...Timeline
...Science
...LAP team
...RPC team
Rosetta (svenska)
...Hem
...Projektet
...Tidtabell
...Vetenskap
...LAP-gruppen
...RPC-gruppen
...Galleri
...Länkar
...Kontakt
Tech pages
Team pages (restricted)
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK Forskningsprogrammet Rymdplasmafysik, UPPSALA
--------------------
Swedish Institute of Space Physics (59o50.272'N, 17o38.786'E)

LAP logo Rosetta är ett ambitiöst rymdprojekt för att jaga ifatt en komet, följa den i dess bana i mer är en ett år och till och med sätta ner en liten landare (och slutligen själva moderskeppet) på dess kärna. Vår rymdväderstation ombord var aktiv från början till slut!
Till hemsidan för Rosetta LAP
Rosetta LAP

LAP-gruppen

Att bygga rymdinstrument är komplicerat och resurskrävande, så flera grupper är inblandade i vårt instrument LAP:
  • Institutet för rymdfysik, Uppsala: vi är "PI-team", vilket innebär att vi har huvudansvaret gentemot ESA (PI = Principal Investigator = huvudansvarig forskare). Vi koordinerar projektet, har designat den analoga och delvis den digitala elektroniken, skrev och underhåller flygmjukvaran, byggde sensorerna, utförde grundläggande tester och kalibreringar, planerar operationerna, kontrollerar regelbundet instrumentets funktion och prestanda, och gör i ordning dataarkivet. Och allt annat som behöver göras!
  • Fysisk institutt, Oslo universitet byggde testutrustningen och var med vid tester på rymdfarkostnivå, stödjer operationsplaneringen och ser till att våra mätdata hämtas från ESA.
  • Meteorologiska institutet i Helsingfors byggde den digitala elektroniken och stod för dess grunddesign.
  • Alfvénlaboratoriet vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm byggde en likströmsomvandlare och stod för lödningen av analogelektroniken.
Fera andra europeiska forskare deltar också i samarbetet. LAP är en del i ett större samarbete av plasmainstrumentgrupper, plasmakonsortiet RPC.

LAP people with sensor
Några Uppsaliensiska medarbetare i LAP-gruppen med en av de prober som nu verkligen är på väg till kometen.


https://www.space.irfu.se/rosetta/lapteam_sv.html
last modified on Wednesday, 25-May-2005 08:40:04 CEST