Swedish Institute of Space Physics, Uppsala

IRF Uppsala
...English
...Svenska
Rymdplasmafysik
...English
...Svenska
Rosetta (English)
...Home
...Mission
...Timeline
...Science
...LAP team
...RPC team
Rosetta (svenska)
...Hem
...Projektet
...Tidtabell
...Vetenskap
...LAP-gruppen
...RPC-gruppen
...Galleri
...Länkar
...Kontakt
Tech pages
Team pages (restricted)
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK Forskningsprogrammet Rymdplasmafysik, UPPSALA
--------------------
Swedish Institute of Space Physics (59o50.272'N, 17o38.786'E)

LAP logo Rosetta är ett ambitiöst rymdprojekt för att jaga ifatt en komet, följa den i dess bana i mer är en ett år och till och med sätta ner en liten landare (och slutligen själva moderskeppet) på dess kärna. Vår rymdväderstation ombord var aktiv från början till slut!
Till hemsidan för Rosetta LAP
Rosetta LAP

Vetenskap med LAP

Huvudmålet för Rosetta är att studera kometernas ursprung, släktskapet mellan materialet de består av och det interstellära materialet (alltså de korn av materia som finns i rymden mellan stjärnorna), samt vad detta betyder för solsystemets uppkomst. Huvuduppgiften för vårt instrument LAP är att (tillsammans med de övriga instrumenten i plasmakonsortiet RPC) undersöka kometens omgivning, för att dra slutsatser både om kometkärnan själv, dess sammansättning och utgasning, och kometomgivningens växelverkan med solvinden. Det vi huvudsakligen mäter är täthet, temperatur och vindhastighet hos rymdplasmat, men vi kan få fram en hel del annat också (se nedan vad man kan göra med LAP). Vi har ett liknande instrument runt Saturnus på rymdfarkosten Cassini, och det ger mycket bra mätningar.

Vad vi kan mäta med LAP

Ett plasma är en gas som består av laddade partiklar. Grundidéen med en Langmuirprob är att mäta tätheten på plasmat så här: 
  1. Placera en ledande kropp i plasmat (vi använder klot med en yta av titannitrid).
  2. Lägg en spänning på klotet, så att det drar till sig laddade partiklar. 
  3. Mät strömmen som flyter från plasmat till proben. Ju tätare plasma desto större ström. Voila!
Det är inte bara tätheten man kan komma åt, utan ocksp temperatur, vindhastighet, effektiv partikelmassa, elektriska fält, dammflöde, ...

Vetenskapliga studier

Ännu är det långt kvar till kometen, men en del studier har vi redan kunna göra:

https://www.space.irfu.se/rosetta/science_sv.html
last modified on Tuesday, 29-Mar-2011 14:12:50 CEST