IRF Uppsala
...English
...Svenska
Rymdplasmafysik
...English
...Svenska
Rosetta (English)
...Home
...Mission
...Timeline
...Science
...LAP team
...RPC team
Rosetta (svenska)
...Hem
...Projektet
...Tidtabell
...Vetenskap
...LAP-gruppen
...RPC-gruppen
...Galleri
...Länkar
...Kontakt
Tech pages
Team pages (restricted)
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK Forskningsprogrammet Rymdplasmafysik, UPPSALA
--------------------
Swedish Institute of Space Physics (59o50.272'N, 17o38.786'E)

LAP logo Rosetta är ett ambitiöst rymdprojekt för att jaga ifatt en komet, följa den i dess bana i mer är en ett år och till och med sätta ner en liten landare (och slutligen själva moderskeppet) på dess kärna. Vår rymdväderstation ombord var aktiv från början till slut!
Till hemsidan för Rosetta LAP
Rosetta LAP

RPC -- Plasmakonsortiet på Rosetta


Vårt instrument av LAP är ett av sex instrument (se lista nedan) i ett paket av instrument som vart och ett studerar olika aspekter av rymdplasmat, tillsammans kallade Plasmakonsortiet (RPC, Rosetta Plasma Consortium). För att få så bra mätningar som möjligt av rymdmiljön har vi byggt våra instrument i nära samarbete, vilket gör att vi känner varandra och varandras instrument väl nu när vi kan börja titta på de första mätresultaten.

RPC team at ESOC
Ingenjörer och forskare ur RPC samlade på den europeiska rymdkontrollen ESOC i Darmstadt i mars 2004, ivrigt betraktande de allra första signalerna från våra instrument sedan de sändes upp. (Foto: Anders Eriksson, IRF Uppsala)


Instrumenten i RPC


Förkortning
Fullt namn
PI-grupp (huvudansvar)
Funktion
LAP
Dual Langmuir Probe Instrument
Institutet för rymdfysik, Uppsala
Plasmats täthet, temperatur, vindhastighet, elektriska fält upp till 8 kHz, etc.
MIP Mutual Impedance Probe
Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement, Orléans, France Plasmats täthet, temperatur, vindhastighet, elektriska fält över 7 kHz, etc.
MAG Fluxgate Magnetometer
Institut für Geophysik und Meteorologie, Technische Universität Braunschweig, Germany Magnetiska fält upp till 25 Hz
IES Ion and Electron Sensor
Southwest Research Institute, San Antonio, Texas Joner och elektroner (energi och riktning)
ICA Ion Composition Analyzer
Swedish Institute of Space Physics, Kiruna
Joner (massa, energi och riktning)
PIU Plasma Interface Unit
Space and Atmospheric Physics, Imperial College, London
Koordinerar RPC-mätningarna

Mer om RPC finns på PIU-gruppens websidor (på engelska).

https://www.space.irfu.se/rosetta/rpc_sv.html
last modified on Saturday, 21-May-2005 08:37:47 CEST