LAP bildgalleri


LAP är Langmuirprobinstrumentet på Rosetta. Här följer något mer information om och bilder på instrumentet utöver vad som finns på LAP:s hemsida.


[LAP probe, horizontal]
LAPs mätsonder är två stycken identiska sfärer (diameter 50 mm) av titan med ett gyllene ytlager av titannitrid. Proben sitter monterad på ett titanrör kallat "stub", även det belagt med titannitrid. Prob och stub är separata elektriska element, men elektroniken ser till att alltid hålla dem på samma potential. På så vis minimeras inverkan av bommens och rymdfarkostens potentialfält på potentialfältet runt proben. Proberna är designade vid IRF Uppsala och svarvade i Ångströmlaboratoriets verkstad. Stub, kablage och kontakter är tillverkade och monterade vid IRF Uppsala. Ytbeläggningen av titannitrid är utförd av TiSurf International, Uppsala. Utvecklingen av av titannitrid som ytbeläggningsmaterial för Langmuirprober gjordes av Institutionen för materialvetenskaper vid Uppsala universitet och användes för första gången på vårt instrument på NASAs rymdsond Cassini till Saturnus.

[LAP analog board in frame]
Högupplöst jpg (405 kB)
Bara prober kommer man inte långt med: för att kunna möta behövs förstås också elektronik. Elektronikkorten till LAP sitter på denna bild inmonterade i sin ram, klara för leverans. Ramarna från LAP och tre andra instrument inom plasmakonsortiet RPC skruvas ihop till en elektroniklåda som sedan monteras i själva rymdfarkosten. På bilden syns till höger kortet med analog elektronik, för styrning av förspänningar och filtrering och sampling av signaler. Detta kort innehåller också viss elektronik för MIP-instrumentet, utvecklad i samarbete med CRPE i Orléans för att MIP ska kunna använda en av LAP-proberna som sändare när plasmatätheten är låg. Till vänster syns locket: LAP sitter längst ner i RPCs elektroniklådan. Vårt andra elektronikkort, digitalkortet med vår omborddator uppbyggd kring en TMS320C50 signalprocessor, sitter under analogkortet och syns därför inte på bilden. Analogkortet är designat och testat vid IRF i Uppsala. Själva kortet är tillverkat av Colonial Circuits i Florida medan monteringen av komponenterna gjorts av Alfvénlaboratoriet vid KTH, som också stått för den lågbrusiga DC/DC-omvandlaren. Digitalkortet är lagt vid IRF Uppsala efter en grunddesign från FMI i Helsingfors, som också stått för komponenterna på detta kort. Ramarna är tillverkade av Imperial College, London, som också designat det länkchip på digitalkortet som sköter kommunikationerna med RPCs centralenhet PIU. Flygmjukvaran (tyvärr osynlig) är utvecklad vid IRF Uppsala.

[Rosetta model in Uppsala]
ESAs Rosettamodell i skala 1:4 (ovan) visas upp för besökare vid Öppet hus på Ångströmlaboratoriet i Uppsala den 13 november 2004. Uppskattningsvis 500 av de omkring 4000 besökarna tog sig en närmare titt på farkosten. Bommarna med våra prober syns tydligt på bilden. Även i denna skala är Rosetta imponerande, med en full bredd på 8 m mellan solpanelernas ändpunkter! Även elektroniken till LAP demonstrerades vid Öppet hus (nedan), där en prototypmodell till LAP hade kombinerats med en signalgenerator, en dator och annat så att besökarna kunde skicka in sin egen signal och se direkt vad instrumentet mäter.
[LAP breadboard on big board]

Copyright

Bilderna får fritt användas i media med angivande av källa enligt texten vid varje bild. Kommersiell användning för exempelvis reklam är inte tillåten utan uttryckligt tillstånd.