IRF Logo

IRF
IRF Uppsala
RPF programme
IRF-U Staff
Seminars
Courses
PhD studies
Examensarbete
Workshops
Cluster
...EFW
...Quicklook
Cassini
Rosetta
Solar Orbiter
Intranet
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK UPPSALA
--------------------
Swedish Institute of Space Physics (59°50.272′N, 17°38.786′E)
Rymdplasmafysik IRF Uppsala
[Union Jack]In English, please

Välkommen till forskningsprogrammet

Rymdplasmafysik


Allmänt

Publikationer och presentationer

Undervisning

Andra funktioner


NYHETER -- för gamla nyheter se nyhetsarkivet


19 juni 2019: Idag beslutade ESA att flyga Comet Interceptor till en komet! Det här blir ett riktigt rymdäventyr, där det ingår i planerna att målet vi ska till inte ens är upptäckt ännu, och vi ser fram mot att fortsätta våra kometstudier med Rosetta på detta fantastiska sätt. Uppsändning planeras till 2028.


13 maj 2019: Idag levererade vi den så kallade ingenjörsmodellen av vårt instrument PRWI (Radio, Plasma and Wave Instrument) till ESAs rymdfarkost JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) till Jupiters isiga månar. Det här är inte det exemplar som slutligen ska flyga till Jupiter, men kommer att användas vid tester och utveckling av JUICE och är ett stort och viktigt steg på vår väg till Jupitersystemet. Se mer hos Rymdkanalen inklusive en film.


2 maj 2019: ESA presenterar kubsatelliten APEX som föreslås följa med asteroidfarkosten HERA. Vi leder konsortiet bakom APEX och hoppas förstås att få undersöka dubbelsasteroiden Didymos med detta nya verktyg.


27 feb 2019: Chockvågor är vanliga i rymden, och i närheten av jorden har vi unika möjligheter att studera dem i detalj med våra instrument på ESAs satelliter i Clusterprojektet. I artikeln "Direct evidence of nonstationary collisionless shocks in space plasmas" som idag publiceras i Science Advances visar ett forskarlag lett av Andrew Dimmock att nyckeln till förståelse av dem ligger i finstrukturen inne i de gigantiska chockvågorna. Indirekt visar studien också att våra instrument på Cluster efter snart 19 år i rymden fortfarande kan leverera data som möjliggör ny vetenskap. Mer (på engelska) kan läsas i vårt och ESAs pressmeddelanden.

Vad vi gör

Vi undersöker vad som pågår i rymden med hjälp av instrument som vi bygger själva och flyger på satelliter och interplanetära rymdfarkoster. Vi använder oss också av markbaserade instrument, datorsimuleringar och plasmateori. Här är en del av våra senaste resultat:

Vad vi har i rymden

För ögonblicket har vi sju instrument i rymden, och fyra till som vi bidragit till!
 • 4 x MMS -- En NASA-flottilj om fyra rymdfarkoster, uppsända 13 mars 2015. Vi ansvarade för sensorytor och testutrustning till ett E-fält-instrument och utforskar nu plasmaprocesser i och runt jordens magnetosfär med MMS. Mer info om MMS på SwRI.
 • BepiColombo MMO -- en europeisk-japansk rymdsond till Merkurius, där vi byggt elektroniken till MEFISTO-instrumentet för mätning av elektriska fält. Uppsänd oktober 2018, framme i omloppsbana runt Merkurius 2026.
 • 3 x Swarm -- tre ESA-satelliter som kartlägger jordens magnetfält, uppsända 22 november 2013. Vi bidrog med Langmuirprobsinstrumenten ombord, som vi nu använder för att undersöka jordens jonosfär.
 • 4 x Cluster -- våra instrument ombord undersöker jordens magnetosfär från en europeisk (ESA) satelliteskader sedan sommaren 2000
På gång:
 • Solar Orbiter -- ESA-projekt för undersökning av solen på nära håll, för uppsändning 2020. Vi bygger delar av instrumentet RPW för att kunna studera solvinden nära dess källor.
 • JUICE -- ESAs projekt Jupiter Icy Moons Explorer, som ska sändas upp 2022 och nå Jupiter 2030. Vi leder en grupp av europeiska, japanska och amerikanska institut i bygget av instrument för att utforska vågor, fält och plasma runt Jupiter och dess isiga månar.
Tidigare instrument i rymden:
 • Cassini -- NASA-rymdfarkost, uppsänd 1997, som undersökte Saturnus och dess omgivningar 2004-2017, bland annat med vår "rymdväderstation" (Langmuirprob).
 • Rosetta -- ESAs kometjägare, uppsänd 2004, undersökte kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko på nära håll, med hjälp av bland andra vårt instrument ombord, kontrollerad kraschlandning på kometen 30 september 2016.
 • Smart-1 -- europeisk (ESA) månkretsare rymdfarkost med Langmuirprober tillverkade av oss, uppsänd 2003, kontrollerad kraschlandning på månen 3 september 2006.
 • Astrid-2 -- den svenska mikrosatelliten (bara 29 kg) med vårt LINDA-instrument, 100 mil ovan jorden 1998-1999
 • Freja -- svensk satellit som gjorde detaljerade mätningar av jordens näromgivning 1992-1996, bland annat med vårt våginstrument
 • Viking -- Sveriges första satellit. Undersökte norrskensområdet och andra delar av jordens magnetosfär 1986-1987. Vi hade ett våginstrument ombord.
 • Ett antal sondraketer under 60-, 70- och 80-talen

Vilka vi är

Vår arbetsplats är Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Forskare:
 • Mats André, professor -- leder forskningsprogrammet, ansvarig för Cluster EFW
 • David Andrews, fil dr -- forskare (Cassini, Mars)
 • Jan Bergman, tekn dr -- JUICE
 • Stephan Buchert, fil dr -- magnetosfär- och jonosfärfysik med radar och satelliter, Swarm
 • Andrew Dimmock, PhD -- forskare (rymdväder)
 • Andrey Divin, PhD -- gästforskare (simulations)
 • Niklas Edberg, PhD -- forskare (Cassini, Rosetta)
 • Anders Eriksson, fil dr -- forskare (Rosetta, Cluster)
 • Daniel Graham, PhD -- forskare (MMS, Cluster)
 • Yuri Khotyaintsev, fil dr, docent -- forskare, magnetosfärfysik (Cluster, MMS)
 • Michiko Morooka, PhD -- forskare (Cassini)
 • Erik Vigren, fil dr -- forskare (Cassini, Rosetta)
 • Jan-Erik Wahlund, fil dr, docent -- ansvarig för JUICE, Cassini RPWS-LP, BepiColombo
 • Emiliya Yordanova, fil dr -- forskare (MMS, Cluster, rymdväder)
Ingenjörer och datorstöd:
 • Martin Berglund, tekn dr, forskningsingenjör -- elektronik
 • Vicki Cripps, forskningsingenjör -- kvalitetskontroll
 • Jesper Fredriksson, forskningsingenjör -- analog elektronik
 • Reine Gill, forskningsingenjör -- flygmjukvara och operationsplanering, ISDAT
 • Erik Johansson, fil dr, forskningsingenjör -- datahantering Cassini och Rosetta
 • Jan Karlsson, programmerare -- dataarkivering och datorsystem
 • Thomas Nilsson, forskningsingenjör -- datahantering Swarm och MMS
 • Dan Ohlsson, forskningsingenjör -- systemingenjör
 • Daniel Pelikan, fil dr, forskningsingenjör -- flygmjukvara
 • Walter Puccio, 1:e fo.ing. -- elektronik
 • Farid Shiva, forskningsingenjör -- elektronikkonstruktion, datorstöd
Doktorander (se även vår doktorandsida):
 • Fredrik Leffe Johansson -- elektrostatiska prober i rymden (Rosetta)
 • Chengming Liu -- gästdoktorand från Beihangs universtitet, Kina (MMS)
 • Konrad Steinvall -- magnetisk omkoppling i rymdplasma (MMS)
 • Katerina Stergiopoulou -- Mars jonosfär (Maven)
Examensarbetare (se även vår exjobbssida):
 • Pavel Dogurevich -- sfäriskt symmetrisk modell för kometjonosfär
 • Kellen Smith -- täthetsökningar i koronamassutkastningar


[Union Jack]In English, please

https://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified on Wednesday, 19-Jun-2019 16:47:47 CEST

https://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified on Wednesday, 19-Jun-2019 16:47:47 CEST