IRF Logo

IRF
IRF Uppsala
RPF programme
IRF-U Staff
Seminars
Courses
PhD studies
Examensarbete
Workshops
Cluster
...EFW
...Quicklook
Cassini
Rosetta
Solar Orbiter
Intranet
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK UPPSALA
--------------------
Swedish Institute of Space Physics (59°50.272′N, 17°38.786′E)
Rymdplasmafysik IRF Uppsala
[Union Jack]In English, please

Välkommen till forskningsprogrammet

Rymdplasmafysik


Allmänt

Publikationer och presentationer

Undervisning

Andra funktioner


NYHETER -- för gamla nyheter se nyhetsarkivet

Rosetta
15 jan 2021: Fredrik Leffe Johansson försvarade sin doktorsavhandling om observationer av plasma och stoft vid komet 67P. Fakultetsopponent var Nicolas André, IRAP, Toulouse. Kort svensk sammanfattning.

Rosetta
21 dec 2020: Nu finns alla våra mätningar med LAP, vårt instrument på rymdfarkosten Rosetta vid kometen 67P, tillgängliga genom ESAs dataarkiv. Analysen av mätningarna fortsätter länge än, men med detta kan vi sägas avsluta 25 års tekniskt arbete med projektet.

Vad vi gör

Vi undersöker vad som pågår i rymden med hjälp av instrument som vi bygger själva och flyger på satelliter och interplanetära rymdfarkoster. Vi använder oss också av markbaserade instrument, datorsimuleringar och plasmateori. Här är en del av våra senaste resultat:

Vad vi har i rymden

För ögonblicket har vi sju instrument i rymden, och fyra till som vi bidragit till!
 • Solar Orbiter -- ESA-projekt för undersökning av solen på nära håll, uppsänt den 10 februari 2020. Vi har byggt delar av instrumentet RPW för att kunna studera solvindens elektriska fält nära dess källor.
 • BepiColombo MMO -- en europeisk-japansk rymdsond till Merkurius, där vi byggt elektroniken till MEFISTO-instrumentet för mätning av elektriska fält. Uppsänd oktober 2018, framme i omloppsbana runt Merkurius 2026.
 • 4 x MMS -- En NASA-flottilj om fyra rymdfarkoster, uppsända 13 mars 2015. Vi ansvarade för sensorytor och testutrustning till ett E-fält-instrument och utforskar nu plasmaprocesser i och runt jordens magnetosfär med MMS. Mer info om MMS på SwRI.
 • 3 x Swarm -- tre ESA-satelliter som kartlägger jordens magnetfält, uppsända 22 november 2013. Vi bidrog med Langmuirprobsinstrumenten ombord, som vi nu använder för att undersöka jordens jonosfär.
 • 4 x Cluster -- våra instrument ombord undersöker jordens magnetosfär från en europeisk (ESA) satelliteskader sedan sommaren 2000
På gång:
 • JUICE -- ESAs projekt Jupiter Icy Moons Explorer, som ska sändas upp 2022 och nå Jupiter 2030. Vi leder en grupp av europeiska, japanska och amerikanska institut i bygget av instrument för att utforska vågor, fält och plasma runt Jupiter och dess isiga månar.
 • Comet Interceptor -- ESA-projekt till en komet så ny att den kanske inte ens har upptäckts när rymdfarkosten sänds upp 2028! Tillsammans med LPC2E i Orléans och ett antal andra europeiska forskargrupper bygger vi instrument som ska undersöka kometens plasmaomgivning.
Tidigare instrument i rymden:
 • Cassini -- NASA-rymdfarkost, uppsänd 1997, som undersökte Saturnus och dess omgivningar 2004-2017, bland annat med vår "rymdväderstation" (Langmuirprob).
 • Rosetta -- ESAs kometjägare, uppsänd 2004, undersökte kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko på nära håll, med hjälp av bland andra vårt instrument ombord, kontrollerad kraschlandning på kometen 30 september 2016.
 • Smart-1 -- europeisk (ESA) månkretsare rymdfarkost med Langmuirprober tillverkade av oss, uppsänd 2003, kontrollerad kraschlandning på månen 3 september 2006.
 • Astrid-2 -- den svenska mikrosatelliten (bara 29 kg) med vårt LINDA-instrument, 100 mil ovan jorden 1998-1999
 • Freja -- svensk satellit som gjorde detaljerade mätningar av jordens näromgivning 1992-1996, bland annat med vårt våginstrument
 • Viking -- Sveriges första satellit. Undersökte norrskensområdet och andra delar av jordens magnetosfär 1986-1987. Vi hade ett våginstrument ombord.
 • Ett antal sondraketer under 60-, 70- och 80-talen

Vilka vi är

Vår arbetsplats är Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Forskare:
 • Mats André, professor -- ansvarig för Cluster EFW
 • David Andrews, fil dr -- forskare (Cassini, Mars)
 • Jan Bergman, tekn dr -- JUICE
 • Stephan Buchert, fil dr -- magnetosfär- och jonosfärfysik med radar och satelliter, Swarm
 • Giulia Cozzani, PhD -- postdoc (MMS)
 • Andrew Dimmock, PhD -- forskare (rymdväder)
 • Andrey Divin, PhD -- gästforskare (simuleringar)
 • Niklas Edberg, PhD -- forskare (Cassini, Rosetta)
 • Anders Eriksson, fil dr -- forskare (Rosetta, Cluster)
 • Daniel Graham, PhD -- forskare (MMS, Cluster)
 • Yuri Khotyaintsev, fil dr, docent -- forskningsprogramchef
 • Ajay Lotekar, PhD -- postdoc (MMS)
 • Michiko Morooka, PhD -- forskare (Cassini)
 • Chinmaya Nayak, PhD -- postdoc (Swarm)
 • Elias Odelstad, fil dr -- postdoc (Rosetta)
 • Oleg Shebanits, fil dr -- postdoc (Cassini)
 • Luca Sorriso-Valvo, PhD -- gästforskare (MMS, SolO)
 • Erik Vigren, fil dr, docent -- forskare (Cassini, Rosetta)
 • Jan-Erik Wahlund, fil dr, docent -- ansvarig för JUICE, Cassini RPWS-LP, BepiColombo
 • Emiliya Yordanova, fil dr -- forskare (MMS, Cluster, rymdväder)
Ingenjörer och datorstöd:
 • Martin Berglund, tekn dr, forskningsingenjör -- elektronik
 • Vicki Cripps, forskningsingenjör -- kvalitetskontroll
 • Jesper Fredriksson, forskningsingenjör -- analog elektronik
 • Reine Gill, forskningsingenjör -- flygmjukvara och operationsplanering, ISDAT
 • Erik Johansson, fil dr, forskningsingenjör -- datahantering Cassini och Rosetta
 • Jan Karlsson, programmerare -- dataarkivering och datorsystem
 • Thomas Nilsson, forskningsingenjör -- datahantering Swarm och MMS
 • Dan Ohlsson, forskningsingenjör -- systemingenjör
 • Daniel Pelikan, fil dr, forskningsingenjör -- flygmjukvara
 • Walter Puccio, 1:e fo.ing. -- elektronik
 • Farid Shiva, forskningsingenjör -- elektronikkonstruktion, datorstöd
Doktorander (se även vår doktorandsida):
 • Joshua Dreyer -- Saturnus jonosfär (Cassini)
 • Fredrik Leffe Johansson -- elektrostatiska prober i rymden (Rosetta)
 • Ahmad Lalti -- kollisionsfria chocker (MMS)
 • Louis Richard -- turbulens och plasmastrålfronter (MMS)
 • Adriana Settino -- gästdoktorand från Università della Calabria, Italien
 • Konrad Steinvall -- magnetisk omkoppling i rymdplasma (MMS)
 • Katerina Stergiopoulou -- Mars jonosfär (Maven)
 • Ida Svenningsson -- Elektronupphettning i turbulent rymdplasma (MMS, Cluster)
Examensarbetare (se även vår exjobbssida):


[Union Jack]In English, please

https://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified on Monday, 19-Apr-2021 14:06:17 CEST

https://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified on Monday, 19-Apr-2021 14:06:17 CEST