IRF Logo

IRF
IRF Uppsala
RPF programme
IRF-U Staff
Seminars
Courses
PhD studies
Examensarbete
Workshops
Cluster
...EFW
...Quicklook
Cassini
Rosetta
Solar Orbiter
Intranet
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK UPPSALA
--------------------
Swedish Institute of Space Physics (59°50.272′N, 17°38.786′E)
Rymdplasmafysik IRF Uppsala
[Union Jack]In English, please

Välkommen till forskningsprogrammet

Rymdplasmafysik


Allmänt

Publikationer och presentationer

Undervisning

Andra funktioner


NYHETER -- för gamla nyheter se nyhetsarkivet


27 feb 2019: Chockvågor är vanliga i rymden, och i närheten av jorden har vi unika möjligheter att studera dem i detalj med våra instrument på ESAs satelliter i Clusterprojektet. I artikeln "Direct evidence of nonstationary collisionless shocks in space plasmas" som idag publiceras i Science Advances visar ett forskarlag lett av Andrew Dimmock att nyckeln till förståelse av dem ligger i finstrukturen inne i de gigantiska chockvågorna. Indirekt visar studien också att våra instrument på Cluster efter snart 19 år i rymden fortfarande kan leverera data som möjliggör ny vetenskap. Mer (på engelska) kan läsas i vårt och ESAs pressmeddelanden.


1 feb 2019: Idag försvarade Andreas Johlander sin doktorsavhandling Ion dynamics and structure of collisionless shocks in space. Fakultetsopponent var professor Robert Wimmer-Schweingruber, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.


7 jan 2019: ESA har valt ur vårt konsortium för vidare studier av en kubsatellit APEX att flyga med den föreslagna rymdsonden Hera till dubbelasteroiden Didymos.

Vad vi gör

Vi undersöker vad som pågår i rymden med hjälp av instrument som vi bygger själva och flyger på satelliter och interplanetära rymdfarkoster. Vi använder oss också av markbaserade instrument, datorsimuleringar och plasmateori. Här är en del av våra senaste resultat:

Vad vi har i rymden

För ögonblicket har vi sju instrument i rymden, och fyra till som vi bidragit till!
 • 4 x MMS -- En NASA-flottilj om fyra rymdfarkoster, uppsända 13 mars 2015. Vi ansvarade för sensorytor och testutrustning till ett E-fält-instrument och utforskar nu plasmaprocesser i och runt jordens magnetosfär med MMS. Mer info om MMS på SwRI.
 • BepiColombo MMO -- en europeisk-japansk rymdsond till Merkurius, där vi byggt elektroniken till MEFISTO-instrumentet för mätning av elektriska fält. Uppsänd oktober 2018, framme i omloppsbana runt Merkurius 2026.
 • 3 x Swarm -- tre ESA-satelliter som kartlägger jordens magnetfält, uppsända 22 november 2013. Vi bidrog med Langmuirprobsinstrumenten ombord, som vi nu använder för att undersöka jordens jonosfär.
 • 4 x Cluster -- våra instrument ombord undersöker jordens magnetosfär från en europeisk (ESA) satelliteskader sedan sommaren 2000
På gång:
 • Solar Orbiter -- ESA-projekt för undersökning av solen på nära håll, för uppsändning 2020. Vi bygger delar av instrumentet RPW för att kunna studera solvinden nära dess källor.
 • JUICE -- ESAs projekt Jupiter Icy Moons Explorer, som ska sändas upp 2022 och nå Jupiter 2030. Vi leder en grupp av europeiska, japanska och amerikanska institut i bygget av instrument för att utforska vågor, fält och plasma runt Jupiter och dess isiga månar.
Tidigare instrument i rymden:
 • Cassini -- NASA-rymdfarkost, uppsänd 1997, som undersökte Saturnus och dess omgivningar 2004-2017, bland annat med vår "rymdväderstation" (Langmuirprob).
 • Rosetta -- ESAs kometjägare, uppsänd 2004, undersökte kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko på nära håll, med hjälp av bland andra vårt instrument ombord, kontrollerad kraschlandning på kometen 30 september 2016.
 • Smart-1 -- europeisk (ESA) månkretsare rymdfarkost med Langmuirprober tillverkade av oss, uppsänd 2003, kontrollerad kraschlandning på månen 3 september 2006.
 • Astrid-2 -- den svenska mikrosatelliten (bara 29 kg) med vårt LINDA-instrument, 100 mil ovan jorden 1998-1999
 • Freja -- svensk satellit som gjorde detaljerade mätningar av jordens näromgivning 1992-1996, bland annat med vårt våginstrument
 • Viking -- Sveriges första satellit. Undersökte norrskensområdet och andra delar av jordens magnetosfär 1986-1987. Vi hade ett våginstrument ombord.
 • Ett antal sondraketer under 60-, 70- och 80-talen

Vilka vi är

Vår arbetsplats är Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Forskare:
 • Love Alm, tekn dr -- postdoktor (MMS, Cluster)
 • Mats André, professor -- leder forskningsprogrammet, ansvarig för Cluster EFW
 • David Andrews, fil dr -- forskare (Cassini, Mars)
 • Jan Bergman, tekn dr -- JUICE
 • Stephan Buchert, fil dr -- magnetosfär- och jonosfärfysik med radar och satelliter, Swarm
 • Andrew Dimmock, PhD -- forskare (rymdväder)
 • Andrey Divin, PhD -- gästforskare (simulations)
 • Niklas Edberg, PhD -- forskare (Cassini, Rosetta)
 • Anders Eriksson, fil dr -- forskare (Rosetta, Cluster)
 • Daniel Graham, PhD -- forskare (MMS, Cluster)
 • Lina Hadid, PhD -- postdoktor (Cassini)
 • Yuri Khotyaintsev, fil dr, docent -- forskare, magnetosfärfysik (Cluster, MMS)
 • Michiko Morooka, PhD -- forskare (Cassini)
 • Andris Vaivads, fil dr, docent -- Solar Orbiter lead CoI, Cluster, MMS
 • Erik Vigren, fil dr -- forskare (Cassini, Rosetta)
 • Jan-Erik Wahlund, fil dr, docent -- ansvarig för JUICE, Cassini RPWS-LP, BepiColombo
 • Emiliya Yordanova, fil dr -- forskare (MMS, Cluster, rymdväder)
Ingenjörer och datorstöd:
 • Martin Berglund, tekn dr, forskningsingenjör -- elektronik
 • Vicki Cripps, forskningsingenjör -- kvalitetskontroll
 • Jesper Fredriksson, forskningsingenjör -- analog elektronik
 • Reine Gill, forskningsingenjör -- flygmjukvara och operationsplanering, ISDAT
 • Sven-Erik Jansson, 1:e fo.ing. -- digital elektronik
 • Erik Johansson, fil dr, forskningsingenjör -- datahantering Cassini och Rosetta
 • Jan Karlsson, programmerare -- dataarkivering och datorsystem
 • Thomas Nilsson, forskningsingenjör -- datahantering Swarm och MMS
 • Daniel Pelikan, fil dr, forskningsingenjör -- flygmjukvara
 • Walter Puccio, 1:e fo.ing. -- elektronik
 • Farid Shiva, forskningsingenjör -- elektronikkonstruktion, datorstöd
Doktorander (se även vår doktorandsida):
 • Fredrik Leffe Johansson -- elektrostatiska prober i rymden (Rosetta)
 • Chengming Liu -- gästdoktorand från Beihangs universtitet, Kina (MMS)
 • Konrad Steinvall -- magnetisk omkoppling i rymdplasma (MMS)
 • Katerina Stergiopoulou -- Mars jonosfär (Maven)
Examensarbetare (se även vår exjobbssida):
 • Moa Skan -- rymdväder


[Union Jack]In English, please

https://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified on Friday, 01-Mar-2019 08:35:37 CET

https://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified on Friday, 01-Mar-2019 08:35:37 CET