IRF
IRF Uppsala
RPF programme
IRF-U Staff
Seminars
Courses
PhD studies
Examensarbete
Workshops
Cluster
...EFW
...Quicklook
Cassini
Rosetta
Solar Orbiter
Intranet
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK UPPSALA
--------------------
Swedish Institute of Space Physics (59o50.272'N, 17o38.786'E)
Rymdplasmafysik IRF Uppsala
[Union Jack]In English, please

Välkommen till forskningsprogrammet

Rymdplasmafysik


Allmänt

Publikationer och presentationer

Undervisning

Andra funktioner


NYHETER -- för gamla nyheter se nyhetsarkivet


11 dec 2017: I en studie i Science visar vi med hjälp av vårt mätinstrument på Cassini hur skuggorna av Saturnus ringar päverkar jätteplanetens översta atmosfärlager, jonosfären. Se även vårt pressmeddelande.


3 nov 2017: Kl 09:00 i sal 2005 försvarade Oleg Shebanits sin doktorsavhandling "Titan's ionosphere and dust as seen by a space weather station", som även sammanfattas här. Fakultetsopponent var Cesar Bertucci, Buenos Aires.


15 sep 2017: Efter 20 år i rymden och 13 år vid Saturnus avslutade NASAs rymdsond Cassini, med vår Langmuirsond ombord, sitt uppdrag med en sista störtdykning in i Saturnus atmosfär. Vi organiserade en rymdvaka där vi följde händelserna till slutet kl 13:54 lokal tid. Vårt trogna instrument ombord utforskade Saturnus jonosfär hela tiden, och vi kunde se höga tätheter av plasma när vi nådde djupare än någon varit förut. Adjö Cassini, tack för allt vi lärt oss och för ett fantastiskt rymdäventyr! Se mer hos SVT.

Vad vi gör

Vi undersöker vad som pågår i rymden med hjälp av instrument som vi bygger själva och flyger på satelliter och interplanetära rymdfarkoster. Vi använder oss också av markbaserade instrument, datorsimuleringar och plasmateori. Här är en del av våra senaste resultat:

Vad vi har i rymden

För ögonblicket har vi sju instrument i rymden, och fyra till som vi bidragit till!
På gång:
 • BepiColombo MMO -- en europeisk-japansk rymdsond till Merkurius, där vi bygger elektroniken till MEFISTO-instrumentet för mätning av elektriska fält. Uppsändning 2018, framme i omloppsbana runt Merkurius 2024.
 • Solar Orbiter -- ESA-projekt för undersökning av solen på nära håll, för uppsändning 2018. Vi bygger delar av instrumentet RPW för att kunna studera solvinden nära dess källor.
 • JUICE -- ESAs projekt Jupiter Icy Moons Explorer, som ska sändas upp 2022 och nå Jupiter 2030. Vi leder en grupp av europeiska, japanska och amerikanska institut i bygget av instrument för att utforska vågor, fält och plasma runt Jupiter och dess isiga månar.
Tidigare instrument i rymden:
 • Cassini -- NASA-rymdfarkost, uppsänd 1997, som undersökte Saturnus och dess omgivningar 2004-2017, bland annat med vår "rymdväderstation" (Langmuirprob).
 • Rosetta -- ESAs kometjägare, uppsänd 2004, undersökte kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko på nära håll, med hjälp av bland andra vårt instrument ombord, kontrollerad kraschlandning på kometen 30 september 2016.
 • Smart-1 -- europeisk (ESA) månkretsare rymdfarkost med Langmuirprober tillverkade av oss, uppsänd 2003, kontrollerad kraschlandning på månen 3 september 2006.
 • Astrid-2 -- den svenska mikrosatelliten (bara 29 kg) med vårt LINDA-instrument, 100 mil ovan jorden 1998-1999
 • Freja -- svensk satellit som gjorde detaljerade mätningar av jordens näromgivning 1992-1996, bland annat med vårt våginstrument
 • Viking -- Sveriges första satellit. Undersökte norrskensområdet och andra delar av jordens magnetosfär 1986-1987. Vi hade ett våginstrument ombord.
 • Ett antal sondraketer under 60-, 70- och 80-talen

Vilka vi är

Vår arbetsplats är Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Forskare:
 • Love Alm, tekn dr -- postdoktor (MMS, Cluster)
 • Mats André, professor -- leder forskningsprogrammet, ansvarig för Cluster EFW
 • David Andrews, fil dr -- forskare (Cassini, Mars)
 • Jan Bergman, tekn dr -- JUICE
 • Stephan Buchert, fil dr -- magnetosfär- och jonosfärfysik med radar och satelliter, Swarm
 • Andrew Dimmock, PhD -- rymdväder
 • Andrey Divin, PhD -- gästforskare (simulations)
 • Niklas Edberg, PhD -- forskare (Cassini, Rosetta)
 • Anders Eriksson, fil dr -- forskare (Rosetta, Cluster)
 • Daniel Graham, PhD -- forskare (MMS, Cluster)
 • Lina Hadid, PhD -- postdoktor (Cassini)
 • Yuri Khotyaintsev, fil dr, docent -- forskare, magnetosfärfysik (Cluster, MMS)
 • Michiko Morooka, PhD -- forskare (Cassini)
 • Hermann Opgenoorth, professor -- magnetosfärer och jonosfärer runt jorden och andra planeter
 • Andris Vaivads, fil dr, docent -- Solar Orbiter lead CoI, Cluster, MMS
 • Erik Vigren, fil dr -- postdoktor (Cassini, Rosetta)
 • Jan-Erik Wahlund, fil dr, docent -- ansvarig för JUICE, Cassini RPWS-LP, BepiColombo
 • Emiliya Yordanova, fil dr -- forskare (MMS, Cluster)
Ingenjörer och datorstöd:
 • Martin Berglund, tekn dr, forskningsingenjör -- elektronik
 • Vicki Cripps, forskningsingenjör -- kvalitetskontroll
 • Jesper Fredriksson, forskningsingenjör -- analog elektronik
 • Reine Gill, forskningsingenjör -- flygmjukvara och operationsplanering, ISDAT
 • Sven-Erik Jansson, 1:e fo.ing. -- digital elektronik
 • Erik Johansson, fil dr, forskningsingenjör -- datahantering Cassini och Rosetta
 • Jan Karlsson, programmerare -- dataarkivering och datasystem
 • Thomas Nilsson, forskningsingenjör -- datahantering Swarm och MMS
 • Walter Puccio, 1:e fo.ing. -- elektronik
 • Farid Shiva, forskningsingenjör -- elektronikkonstruktion, datorstöd
 • Hon Ching Wong, forskningsingenjör -- flygmjukvara
Doktorander (se även vår doktorandsida):
 • Ilka Engelhardt -- plasma och stoft runt isiga månar och kometer (Cassini/Rosetta)
 • Elin Eriksson -- energiomvandling i rymdplasma (Cluster)
 • Fredrik Leffe Johansson -- elektrostatiska prober i rymden (Rosetta)
 • Andreas Johlander -- partikelacceleration vid chocker (Cluster)
 • Elias Odelstad -- kometers plasmaomgivning (Rosetta)
 • Dongxiao Pan -- gäststudent 2017-2018 (MMS/Cluster)
 • Konrad Steinvall -- magnetisk omkoppling i rymdplasma (MMS)
 • Katerina Stergiopoulou -- Mars jonosfär (Maven)
Examensarbetare (se även vår exjobbssida):


[Union Jack]In English, please

https://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified on Monday, 15-Jan-2018 11:14:13 CET

https://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified on Monday, 15-Jan-2018 11:14:13 CET