IRF Logo

IRF
IRF Uppsala
RPF programme
IRF-U Staff
Seminars
Courses
PhD studies
Examensarbete
Workshops
Cluster
...EFW
...Quicklook
Cassini
Rosetta
Solar Orbiter
Intranet
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK UPPSALA
--------------------
Swedish Institute of Space Physics (59°50.272′N, 17°38.786′E)
Rymdplasmafysik: gamla nyheter

Nyhetsarkiv från forskningsprogrammet

Rymdplasmafysik

Vi annonserar nyheter rörande vår forskning (och ibland om andra ting också) på vår svenska hemsida. När de tas bort hamnar de här (från 2008).

Gamla NYHETER -- för nya nyheter se vår hemsida

MMS
8 juni 2022: ESA gav idag klartecken för att gå vidare med Comet Interceptor, rymdfarkosten som ska jaga ifatt en "färsk" komet från solsystemets utmarker. Vi har redan en prototyp till vårt instrument färdig och kan nu gå vidare med utvecklingsarbetet -- se bilder här.

MMS
8 juni 2022: Konrad Steinvall försvarade idag sin doktorsavhandling om elektrostatiska vågor i anslutning till magnetisk omkoppling. Fakultetsopponent var professor Jonathan Rae, Northumbria University. Konrads forskning finns sammanfattad i vårt pressmeddelande.

MMS
20 maj 2022: Daniel Graham leder en studie av elektriskt motstånd i rymden som nu publicerats i Nature Communications . Arbetet visar hur motståndet kan bli mycket högre än förväntat trots att det knappt sker några partikelkollisioner i det tunna rymdplasmat. Se även vårt pressmeddelande.

[Flare]
27 apr 2022: Ett av de instrument NASA har valt ut för att undersöka jordens kopplade jonosfär-termosfär-system på satelliterna i Geospace Dynamics Constellation är AETHER, som leds av laboratoriet för rymd- och atmosfärfysik (LASP) vid Universitet i Colorado. Vi deltar i AETHER-gruppen och ser nu fram emot kraftigt förbättrade mätningar i jonosfären. See vidare pressmeddelandet från LAS P.

Juice
31 jan 2022: Vill du fara till Jupiters månar? Nu kan åtminstone din mjukvara göra så i vårt instrument på Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), eller bidra med markstöd för dess undersökningar, beroende på vilken av våra lediga platser du söker: som flygmjukvaruingenjör eller mjukvaruingenjör för marksegmentet. Sista ansöningsdag för båda är 31 januari 2022.

Cluster
23 nov 2021: Anders Eriksson berättade om solvinden och dess effekter på planeternas atmosfärer kl 18:00 på Stadsbiblioteket i Uppsala. Evenemanget arrangerades av Folkuniversitetet och Forskning och framsteg.

MMS
19 nov 2021: Giulia Cozzanis arbete som postdoktor hos oss har nu publicerats av Physical Review Letters och visar hur tunna skikt av elektrisk ström i jordens magnetiska svans kan leda till den explosiva magnetiska process som kallas magnetisk omkoppling. Se också vårt pressmeddelande.

JUICE
15 okt 2021: Vill du fara till Jupiters månar? Det kan åtminstone din mjukvara göra, om du får vår tvååiga tjänst som mjukvaruingenjör för vårt instrument på ESAs rymdfarkost JUICE. Ansökan skall vara inne senast denna dag. Se vidare vår annons.

SolO
25 sep 2021: Michiko Morooka och Yuri Khotyaintsev berättade om vår forskning med Solar Orbiter på Tekniska Muséet i Stockholm under Astronomins dag och natt. Se dem på YouTube!

Cassini
20 sep 2021: Sista datum att söka vår lediga doktorandplats för forskning om månen Titan med Cassini.

SolO
8 jul 2021: Våra första resultat från mätningar med vårt instrument ombord på Solar Orbiter är nu publicerade i tidskriften Astronomy and Astrophysics. Läs mer i vårt pressmeddelande.

SolO
15 apr 2021: Sista datum att söka vår lediga doktorandplats för solvindsstudier med Solar Orbiter.

Cassini
29 mars 2021: Sista datum att söka vår lediga doktorandplats för forskning om månen Titan med Cassini.

Rosetta
15 jan 2021: Fredrik Leffe Johansson försvarade sin doktorsavhandling om observationer av plasma och stoft vid komet 67P. Fakultetsopponent var Nicolas André, IRAP, Toulouse. Kort svensk sammanfattning.

Rosetta
21 dec 2020: Nu finns alla våra mätningar med LAP, vårt instrument på rymdfarkosten Rosetta vid kometen 67P, tillgängliga genom ESAs dataarkiv. Analysen av mätningarna fortsätter länge än, men med detta kan vi sägas avsluta 25 års tekniskt arbete med projektet.


26 sep 2020: Vårt instrument på NASA-farkosten Cassini till Saturnus överlämnas till och invigs på Tekniska muséet i Stockholm. Det riktiga instrumentet brann upp med Cassini vid den slutliga dykningen in i Saturnus atmosfär 2017, men reservenheten som nu ställs ut är likadan och kunde ha varit den som verkligen flög dit. Kom och se Sveriges mest framgångsrika exportprodukt någonsin, åtminstone om man ser till hur långt den skickats iväg! Vi berättar också om vad vi hoppas vi kan hitta vid Jupiters månar med JUICE. Mer info i IRFs pressmeddelande.


21 sep 2020: Det finns norrsken även på kometer! Det visas i en studie vi deltar i som idag publiceras i Nature Astronomy. Genom kombination av mätningar från flera instrument på Rosetta, bland annart vårt, kan vi visa att elektroner accelereras i kometens närhet och orsakar UV-ljus när de kolliderar med molekyler i kometens tunna atmosfär, alltså precis som norrsken fungerar runt vår egen planet. Se vidare vårt pressmeddelande.


22 aug 2020: Idag skickade vi iväg radio- och plasmavåginstrumentet RPWI till Jupiter -- eller åtminstone till Tyskland, där alla delar till ESAs rymdsond JUICE sätts ihop, men till Uppsala ska det inte återkomma. Själva uppsändningen ligger några år fram i tiden, men nu har vi levererat det viktigaste i vår del av projektet. Men så värst mycket vila blir det inte för oss eller de grupper i Polen, Frankrike, Tjeckien och Japan som vi jobbar ihop med, för nu är det dags att bygga reservexemplaret. Läs mer i IRFs pressmeddelande.


31 maj 2020: Sista dag för ansökningar till platsen som doktorand för studier av processer inom kinetisk rymdplasmafysik med MMS. Läs mer i vår annons.


31 maj 2020: Sista dag för ansökningar till våra två platser som postdoktor/gästforskare, om elektrodynamik i en kometjonosfär med Rosetta respektive acceleration och upphettning vid kollisionsfria chocker med MMS. Läs mer i vår annons.


8 maj 2020: Daniel Graham får den internationella rymdforskningskommittén COSPARs Zeldovichmedalj! Medaljen utdelas till en ung forskare som visat excellens inom sitt forskningsområde. Grattis, Daniel!


10 februari 2020: Rymdsonden Solar Orbiter sändes upp från Cape Canaveral tidigt i morse svensk tid, medförande instrument från oss (se nyhetsinslag i SVT) och andra forskargrupper. Nu väntar några månaders inkörnings period innan vi kan börja de vetenskapliga mätningarna, men det tar några år innan vi kommer som närmast solen. Se även vårt pressmeddelande.


19 december 2019: Kl 10:15 i sal 80101 på Ångströmlaboratoriet försvarar Konrad Steinvall sin licentiatuppsats om elektronhål i rymdplasma. Extern granskare är dr. Pierre Henri, Université d'Orléans. En del av resultaten publicerades dagen innan i Physical Review Letters!


18 december 2019: Kl 10:00 i Häggsalen på Ångströmlaboratoriet försvarar Fredrik Leffe Johansson sin licentiatuppsats om stoft och plasma runt kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Extern granskare är dr. Hermann Böhnhardt, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Göttingen.


13 november 2019: Rymdstyrelsens blogg uppmärksammar att vi nu skickat upp veckoplanering nummer 1000(!) till vårt instrument EFW på Clustersatelliterna.


19 juni 2019: Idag beslutade ESA att flyga Comet Interceptor till en komet! Det här blir ett riktigt rymdäventyr, där det ingår i planerna att målet vi ska till inte ens är upptäckt ännu, och vi ser fram mot att fortsätta våra kometstudier med Rosetta på detta fantastiska sätt. Uppsändning planeras till 2028.


13 maj 2019: Idag levererade vi den så kallade ingenjörsmodellen av vårt instrument PRWI (Radio, Plasma and Wave Instrument) till ESAs rymdfarkost JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) till Jupiters isiga månar. Det här är inte det exemplar som slutligen ska flyga till Jupiter, men kommer att användas vid tester och utveckling av JUICE och är ett stort och viktigt steg på vår väg till Jupitersystemet. Se mer hos Rymdkanalen inklusive en film.


2 maj 2019: ESA presenterar kubsatelliten APEX som föreslås följa med asteroidfarkosten HERA. Vi leder konsortiet bakom APEX och hoppas förstås att få undersöka dubbelsasteroiden Didymos med detta nya verktyg.


28 feb 2019: Sista ansökningsdag för våra tre postdoc- och tre doktorandplatser i olika ämnen. Följ länkarna för vidare information.


27 feb 2019: Chockvågor är vanliga i rymden, och i närheten av jorden har vi unika möjligheter att studera dem i detalj med våra instrument på ESAs satelliter i Clusterprojektet. I artikeln "Direct evidence of nonstationary collisionless shocks in space plasmas" som idag publiceras i Science Advances visar ett forskarlag lett av Andrew Dimmock att nyckeln till förståelse av dem ligger i finstrukturen inne i de gigantiska chockvågorna. Indirekt visar studien också att våra instrument på Cluster efter snart 19 år i rymden fortfarande kan leverera data som möjliggör ny vetenskap. Mer (på engelska) kan läsas i vårt och ESAs pressmeddelanden.


1 feb 2019: Kl 13:00 försvarar Andreas Johlander sin doktorsavhandling Ion dynamics and structure of collisionless shocks in space i Häggsalen på Ångströmlaboratoriet. Fakultetsopponent är professor Robert Wimmer-Schweingruber, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.


7 jan 2019: ESA har valt ur vårt konsortium för vidare studier av en kubsatellit APEX att flyga med den föreslagna rymdsonden Hera till dubbelasteroiden Didymos.


16 nov 2018: Vi deltar i en studie idag publicerad i Science, med nya resultat om magnetiska explosioner i rymden runt jorden. Se även vårt pressmeddelande.


5 nov 2018: Vid den europeiska rymdväderveckan i Leuven i Belgien utdelades Marcel Nicolets rymdvädermedalj till Hermann Opgenoorth. Grattis, Hermann!


25 okt 2018: Elin Eriksson försvarade sin doktorsavhandling Electron energization in near-Earth space: Studies of kinetic scales using multi-spacecraft data. Fakultetsopponent var professor Masahiro Hoshino, Tokyo universitet.


20 okt 2018: Vi firade gårdagens lyckade uppsändning av BepiColombo, som nu är på väg mot Merkurius med vårt instrument ombord, med föredrag i Universitetshuset. Se mer i vårt pressmeddelande och i UNTs artikel.


5 okt 2018: Vi deltar i inte mindre än tre artiklar som idag publiceras i Science. Alla tre bygger på de sista undersökningar vi gjorde med rymdsonden Cassini och behandlar hur Saturnus växelverkar med sina ringar och rymden runt sig.


14 sep 2018: Kl 14:15 försvarar Elias Odelstad sin doktorsavhandling Plasma environment of an intermediately active comet: Evolution and dynamics observed by ESA's Rosetta spacecraft at 67P/Churyumov-Gerasimenko i sal 80101 på Ångströmlaboratoret vid Uppsala universitet. Fakultetsopponent är professor Andrew Coates, University College London.


11 jun 2018: Idag försvarade Ilka Engelhardt sin doktorsavhandling Plasma and Dust around Icy Moon Enceladus and Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Fakultetsopponent är professor Ingrid Mann vid Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Läs mer här.


30 maj 2018: Sista datum för ansökan till platsen som mjukvaruingenjör för programmering av vårt instrument på ESAs rymdfarkost JUICE till Jupiter.


15 maj 2018: Sista datum för ansökan till postdoktorplatsen med inriktning mot kometplasmafysik.

17 apr 2018: kl 10:15 ger Hermann Opgenoorth en populärvetenskaplig föreläsning om rymdväder på Öppet-hus-dagen hos Sveriges geologiska undersökning (SGU).


29 Jan 2018: Lina Hadid och hennes medarbetare har kunnat visa hur energin flödar i turbulensen i gränsskiktet mellan solvinden och jordens magnetosfär. Studien publiceras idag i Physical Review Letters.


11 dec 2017: I en studie i Science visar vi med hjälp av vårt mätinstrument på Cassini hur skuggorna av Saturnus ringar päverkar jätteplanetens översta atmosfärlager, jonosfären. Se även vårt pressmeddelande.


3 nov 2017: Kl 09:00 i sal 2005 försvarade Oleg Shebanits sin doktorsavhandling "Titan's ionosphere and dust as seen by a space weather station", som även sammanfattas här. Fakultetsopponent var Cesar Bertucci, Buenos Aires.


31 okt 2017: Sista datum för att söka platsen som doktorand i rymdfysik med inriktning mot plasmamiljön runt Mars.


15 sep 2017: Efter 20 år i rymden och 13 år vid Saturnus avslutade NASAs rymdsond Cassini, med vår Langmuirsond ombord, sitt uppdrag med en sista störtdykning in i Saturnus atmosfär. Vi organiserade en rymdvaka där vi följde händelserna till slutet kl 13:54 lokal tid. Vårt trogna instrument ombord utforskade Saturnus jonosfär hela tiden, och vi kunde se höga tätheter av plasma när vi nådde djupare än någon varit förut. Adjö Cassini, tack för allt vi lärt oss och för ett fantastiskt rymdäventyr! Se mer hos SVT.


1 aug 2017: Bedömningen av ansökningar till platsen som forskare med inriktning mot solvind-magneotsfär-jonosfärkoppling och rymdväder böjar.

14 juni 2017: Öppna föreläsningar om norrsken på jätteplaneterna, inklusive demonstration av konstgjort norrsken! Siegbahnsalen, Ångströlaboratoriet kl 19. Alla välkomna! Mer info här.


12-16 juni 2017: Vi står värdar för ett internationellt forskarmöte om de yttre planeternas magntosfärer här i Uppsala.


11 June 2017: Sista datum för att söka platsen som doktorand i rymdfysik med inriktning mot magnetisk omkoppling i rymdplasma.


2 maj 2017: Sista dag för ansökan till den lediga platsen som postdoc i astronomi och/eller rymdfysik som utannonseras av Uppsala universitet.


26 april 2017: Cassinis första passage genom gapet mellan Saturnus och dess ringar markerar början på slutet av 20 års äventyr i rymden. Projektet avslutas den 15 september, då Cassini med vår Langmuirsond ombord gör gör en sista dykning in i jätteplaneten.


22 april 2017, 11:00 - 15:00: Öppet hus på Ångströmlaboratoriet! Vi tog hit ESAs stora (8 meter lång!) modell av rymdsonden Rosetta och visade det mystiskt plasmaglimmande norrskenet i planeterr ellan från Universitetet i Leicester.


7 april 2017: I sin docentföreläreläsning vid Uppsala universitet presenterade Yuri Khotyaintsev vetenskapen och tekniken bakom hur vi mäter elektriska fält i rymden.


26 jan 2017: Sista dag för att söka den lediga platsen som postdoktor i planetär rymdfysik med Cassini.

20 jan 2017: Cecilia Norgren försvarade sin doktorsavhandling Electron-scale physics in space plasma: Thin boundaries and magnetic reconnection.


20 dec 2016: Ilka Engelhardt försvarar kl 10:15 i Polhemsalen sin licentiatuppsats Plasma and Dust at Saturn's Icy Moon Enceladus and Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko.


18 dec 2016: Sista dag för att söka våra lediga platser som forskare och postdoktor relaterade till solvind-magneotsfär-jonosfärkoppling.

14 nov 2016: Vår gruppledare Mats André har valts in i klassen för astronomi och rymdvetenskap i Kungliga vetenskapsakademin.

14 okt 2016: Physical Review Letters publicerade idag en studie ledd av vår doktorand Andreas Johlander där satelliterna i projektet Magnetospheric Multiscale (MMS) använts för att reda ut egenskaperna hos chockvågor i rymden. Se också vårt pressmeddelande.


12 okt 2016: Journal of Geophysical Research har publicerat en studie ledd av vår doktorand Elin Eriksson där satelliterna i projektet Magnetospheric Multiscale (MMS) använts för att visa nya mekanismer hur elektroner accelereras i solvinden n\xc3\xa4ra jorden. Artikeln blev vald som Editor's Highlight.


8-9 oktober 2016: Vi deltar i Tekniska Muséets MegaHelg Rymd med att visa modeller och rymdprylar, och inte mindre än sju forskare berättar om rymd och fysik: Elin Eriksson, Mats André, Anders Eriksson, Jan Bergman, Fredrik Johansson, Michiko Morooka och Jan-Erik Wahlund. Välkomna!


4 oktober 2016: Vi föreslår att ESA skall skicka en rymdsond till den metalliska asteroiden (16) Psyche, som kan vara en naken kärna av en planetesimal, en kvarbliven byggsten till en planet. Rymdsonden, som vi kallar Heavy Metal, skulle kunna sändas upp runt 2030 och nå fram 4-5 år senare.


30 september 2016: Rymdvaka kl 12-15 på Ångströmlaboratoriet i Uppsala när IRF får verklig närkontakt med kometen 67P -- när Rosetta avslutar sitt uppdrag med att landa blir det vår mätsond som först nuddar marken! Se även vårt pressmeddelande.


22 september 2016: Andreas Johlander försvarar kl 13:30 i Häggsalen sin licentiatuppsats "Ion dynamics and structure of collisionless shocks".


4 aug 2016: Är 2022 skickar ESA rymdsonden JUICE till Jupiter och dess isiga månar. SVT uppmärksammar vårt de ltagande.


13-17 juni 2016: Vi är värdar för ett möte där de första resultaten från MMS-satelliterna diskuteras, framför allt magnetisk återkoppling i rymden.


2 juni 2016: Elias Odelstad försvarar sin licentiatuppsats om hur rymdfarkosten Rosettas elektriska potential och vad den säger om hur plasmat runt kometen 67P/Churyumov-Gerasimenk utvecklats sedan vi kom dit hösten 2014.


27 maj 2016: Elin Eriksson försvarade sin licentiatuppsats om magnetiska nollpunkter och starka elektriska strömmar i jordens magnetosfär.


13 maj 2016: De fyra satelliterna i MMS levererar de mest detaljerade mäthingarna någonsin av magnetisk återkoppling i rymden, som vi sett fram mot under åratal av design, byggnation och tester av FIELDS-instrumenten ombord. Nya resultat publiceras i Science idag; se även vårt pressmeddelande.


18 dec 2015: Sista ansökningsdag för vår doktorandplats för studier av elektrostatiska prober på Rosetta och andra rymdfarkoster.


13 dec 2015: Andreas Johlander berättar i Universums mästare om hur vi om några år ska undersöka solen med Solar Orbiter.

3 dec 2015: Hermann Opgenorth berättar i Vetenskapsradion att orsaken till flygtrafikstörningarna i början av november nu är klarlagd: det var ett starkt radioutbrott i samband med en koronamassutkastning från solen.

16 okt 2015: ESA studerar en rymdsond till en asteroid för att undersöka möjligheterna att ändra asteroiders banor om man skulle upptäcka någon på kollision skurs med jorden. Vi deltar i en förstudie, och Jan-Erik Wahlund intervjua des om saken i Vetenskapsradions veckomagasin idag.


23 sep 2015: Idag far Rosetta iväg på en treveckors expedition från kometkärnan för att utforska hur kometen och solvinden påverkar varandra. Det ger oss en mycket god möjlighet att utforska koman ut till 1500 km avstånd med vårt Langmuirprobsinstrument ombord. Läs mer i vårt pressmeddelande och (på engelska) i ESAs bloggpost.


5 juni 2015: Geophysical Research Letters publicerar idag en studie av en jonosfär runt en komet vi gjort med vårt instrument på Rosetta. Niklas Edberg leder studien, som bland annat visar att det finns mest plasma ovanför den ankformade kometkärnans hals.


4 juni 2015: Idag har vi något nytt att fira: Thor, en satellit för att ordentligt reda ut turbulens och upphettning i rymdplasma, blev ett av de tre förslag som valdes ut av ESA för vidare studier inför nästa medelstora vetenskapliga projekt. Gruppen bakom förslaget leds av Andris Vaivads och projektets vetenskap ligger oss varmt om hjärtat. Slutligt urval bland de tre kvarvarande förslagen (av 27 inskickade) sker om ett par år, för uppsändning runt 2025.


12 apr 2015: Sista datum för att söka platsen som postdoc med inriktning mot magnetisk återkoppling med Cluster and MMS. Se hela annonsen här.


13 mars 2015: Vi firar att NASAs fyra MMS-satelliter just kommit upp i rymden, medförande bland annat våra sfäriska prober so m ska mäta elektriska fält. MMS ska framför allt undersöka ett av våra favoritämnen, magnetisk omkoppling. Det är den process som driver till exempel stora solutbrott och rymdväderutbrott (substormar) i jordens magnetiska svans.


13 mars 2015: Idag intervjuades också Hermann Opgenoorth om rymdväder i Vetenskapsradion. Hör hela intervjun här.


27 jan 2015: Nedräkningen inför uppsändning av NASAs MMS-satelliter, där vi bidrar med mätsonder och utvecklingsarbete på FIELDS-instrumentet, kan följas på projektets websidor. MMS går upp med en Atlas V-raket från Cape Canaveral i mitten av mars.


22 jan 2015: Första resultat från Rosetta publicerade i Science, inklusive första tecknen från plasmainstrumenten på hur kometens magnetosfär växer fram. Se vidare IRFs pressmeddelande.


12 nov 2014: Vi höll rymdvaka på Ångströmlaboratoriet när Rosettas landare gick ned på kometytan. Mer info här!


2 juni 2014: Sista dag att söka platsen som doktorand inriktad mot partikelacceleration vid chockvågor i rymden.


28 maj 2014: Daniel Graham med medarbetare har kartlagt magnetisk omkoppling mellan rymdplasman med helt olika egenskaper, med hjälp av våra och andra instrument på ESAs Clustersatelliter. Resultaten publicerades idag i Physical Review Letters.


19 maj 2014: Sista dag att söka platsen som forskningsingenjör inriktad mot analys av data från rymdfarkoster.


15 april 2014: Vill du bygga känsliga instrument att flyga i rymden? Sista dag att söka platsen som forskningsingenjör inriktad mot analog elektronik.


3 februari 2014: Sista dag att söka platsen som doktorand i rymdfysik inriktad mot studier av energiomvandling i rymdplasma.


20 januari 2014: ESAs kometjägare Rosetta, som bland annat bär vårt instrument för undersökning av rymdmiljön vid kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko, vaknar upp efter drygt två års dvala i rymden mellan Mars och Jupiters banor.


5 december 2013: Henrik Viberg försvarade sin licentiatuppsats "Generation of Electromagnetic Emissions at Magnetic Reconnection Sites". Granskare var Olivier Le Contel (Laboratoire de Physique des Plasmas, CNRS/Ecole Polytechnique, Paris-Sud, Frankrike).


2 december 2013: Idag har vi för första gången startat våra instrument på de tre satelliterna i ESAs projekt Swarm. Alla tre instrumenten var vid liv, och vi går nu vidare med intrimningsarbete för att få ut bästa möjliga mätningar. Hurra!


22 november 2013: klockan 13:02 svensk tid sändes de tre satelliterna i ESAs projekt Swarm upp i rymden, för utforskning av jordens magnetiska omgivning. Vi bidrar med ett instrument på varje satellit, och ser nu fram mot att få flerpunktsmätningar i jonosfären. Läs mer på Rymdkanalen och i vårt pressmeddelande, och följ vad som händer pågår på ESA Swarm operations (på engelska).


18 november 2013: klockan 19:28 svensk tid (18:28 UT) lyfte NASAs rymdsond MAVEN från jorden för en tiomånaders resa till Mars, där den sedan ska kretsa runt i ett år för att undersöka Mars atmosfär och vad som hänt med den. Vi har inte byggt någon hårdvara ombord, men är ändå med på ett hörn på ett instrument som är en kusin till de som vi flyger pä Cassini och Rosetta. Vi gratulerar det huvudansvariga forskarlaget vid Coloradouniversitetet i Boulder, och ser fram mot att få veta mer om vad som pågår och pågått i Mars atmosfär och omgivningar.


4 november 2013: Vi gratulerar våra forskare Niklas Edberg och Andris Vaivads som båda fått forskningsbidrag från Vetenskapsrådet!


15 oktober 2013: Niklas Edberg och hans medarbetare har rett ut solens inflytande på saturnusmånen Titans övre atmosfär. Läs mer i vårt pressmeddelande.


7 oktober 2013: Mika Holmberg försvarade sin licentiatuppsats "On the structure and dynamics of the inner plasma disk of Saturn". Granskare var Jean-Pierre Lebreton, Laboratoire de Physique et Chemie de l'Environnement et de l'Espace, Orléans.


18 juli 2013: Magnetisk återkoppling i rymden ger elektroner högre energi om den inte är stabil utan ryckig och tidsvarierande. Det visar vi med mätningar från Clustersatelliterna i en studie som idag publiceras i Nature Physics. Läs mer i vårt pressmeddelande.


24-28 juni 2013: Vi organiserade ett möte med Cassini Project Science Group, alltså alla forskare som jobbar med NASA-farkosten Cassini ute vid Saturnus, här i Uppsala.


3 juni 2013: Sista datum för att söka vår lediga plats som forskningsingenjör med inriktning mot analys av satellitdata.


15 maj 2013: Sista datum att söka lediga doktorandplatser:

15 maj 2013: Sista datum för att söka vår plats som postdoktoral forskare inom magnetisk återkoppling.


3 maj 2013: Hur låter en magnetisk explosion i rymden? Doktoranden Henrik Viberg och hans medarbetare har undersökt vågorna, en del av dem i det hörbara frekvensområdet, som bildas vid magnetisk omkoppling i jordens magnetiska svans. Resultaten har nu publicerats i Geophysical Research Letters. På ESAs websidor finns en bra sammanfattning (på engelska).


21 feb 2013: Till Ganymedes, vid Jupiter! ESA har valt ut oss att bygga ett instrument för undersökning av rymdmiljön runt Jupiter och dess isiga månar, framför allt Ganymedes, på rymdsonden JUICE. Läs mer i vårt pressmeddelande.


1 aug 2012: Med våra instrument på de europeiska Clustersatelliterna har vi nu detaljstuderat så kallade lägre-hybrid-driftvågor i rymden runt jorden. Dessa vågor är välkända i laboratorier på marken, men har aldig förut kunnat direkt identifieras i rymden. Resultaten publiceras av doktoranden Cecilia Norgren i Physical Review Letters: se även Rymdkanalen och vårt pressmeddelande.


4 jun 2012: Sista datum för ansökningar till vår lediga plats som postdoktoral forskare (postdoc) i rymdplasmafysik. Mer information finns här.25 maj 2012: Karin Ågren försvarade sin doktorsavhandling om saturnusmånen Titan kl 10:15 Polhemssalen på Ångströmlaboratoriet. Se också vårt pressmeddelande.

3 maj 2012: Vi firar att ESA har beslutat att nästa stora europeiska rymdprojekt blir rymdsonden JUICE för utforskning av Jupiters stora månar, framför allt Ganymedes. Vi är mycket i ntresserade av detta projekt och hoppas kunna få vara med och utforska rymdmiljön även i Jupitersystemet. Läs mer i vårt pressmeddelande.


30 april 2012: Sista ansökningsdatum för de två doktorandplatser som utannonseras av Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Den första av dessa platser kan, om den som får platsen så vill, avse forskning inom vårt program.


26 mars 2012: Rymdstyrelsen har valt ut Metal, vårt förslag om en liten rymdfarkost för att utforska en metallasteroid och dess växelverkan med solvinden, för vidare studium. Totalt valdes 5 av 23 förslag ut, varav två från vår grupp!


26 mars 2012: Rymdstyrelsen har valt ut Tor, vårt förslag om en satellit som i detalj kan mäta turbulens i rymden, för vid are studium. Totalt valdes 5 av 23 förslag ut, varav två från vår grupp!


15 mars 2012: Sista ansökningsdatum för vår doktorandplats relaterad till "Produktion av pre-biotiska molekyler i Titans och den tidiga jordens atmosfärer"


5 mars 2012: Sista ansökningsdatum för vår plats som postdoc i rymdplasmafysik, speciellt områden relaterade till magnetisk omkoppling, chocker, partikelacceleration och ULF- och VLF-vågor i strålningsbältena.


24 jan 2012: "Tomma rymden" är mindre tom än vi tidigare trott. Våra senaste resultat visar att det finns gott om kallt plasma, där partiklarna har så låg energi att de är svåra att mäta på satelliter. Vi ser detta med våra instrument på ESAs Clustersatelliter, när det kalla plasmat orsakar ett "kölvatten" bakom satelliterna. Läs mer i vårt pressmeddelande eller hos National Geographic.


20 jan 2012: Vi gratulerar Hermann Opgenoorth som har blivit honorary fellow of the Royal Astronomical Society. Se även vårt pressmeddelande.


4 okt 2011: ESA har valt ut Solar Orbiter att sändas upp 2017! Eftersom vi är med i gruppen som står för radio- och plasmavågsinstrumentet i den preliminärt bestämda nyttolasten så ser vi fram emot att kunna i detalj undersöka solvindens källor nära solen.


4-7 okt 2011: Vi visar upp vår verksamhet i monter 15:40 på Tekniska mässan. Kom och se gamla och nya instrument för rymdbruk!


2 sep 2011: Start för vår kurs Rymdfysik vid Uppsala universitet.


24 aug 2011: Vi välkomnar deltagarna i Nordic Cluster Meeting 2011.


4 juli 2011: Plasmastrålar är vanliga i universum, och nu har vi rett ut vad som händer när de träffar ett hinder och bromsas in. Vi ser detta med våra instrument på ESAs Clustersatelliter, när ett plasmaflöde i jordens magnetiska svans bromsas in då det kommer in mot jorden. ESA uppmärksammar studien, som vi publicerat i Physical Review Letters.


1 juni 2011: Vi firar att vi nu får data från alla fyra Clustersatelliterna igen! Ett problem med elförsörjningen på Cluster 3 (även känd som Samba) har nu lösts. Se vad ESA och tidskriften Science skriver om saken.


16 maj 2011: Sista datum för att söka de tre lediga postdoktorplatserna vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Forskning inom ramen för dessa platser kan utföras inom vår grupp.


10 maj 2011: Reportageserien "Resan genom Rymdsverige" har idag hunnit fram till Uppsala, där vårt arbete med rymdsonden Rosetta är i fokus. Se filmen på Rymdkanalen.se eller Youtube.


21 april 2011: ESA sammanfattar våra tio år av forskning med Clustersatelliterna.


30 apr 2011: Sista datum för att söka våra två nya postdoktorplatser:

21 april 2011: ESA sammanfattar våra tio år av forskning med Cluster.


13-15 april 2011: Vi organiserar en Cluster Cross-Calibration Workshop här i Uppsala.


25 mars 2011: Sista datum för att söka den lediga doktorandplatsen i rymdfysik. Rymdstyrelsen finansierar denna doktorandplats för forskning i vår grupp om energiomvandling i rymdplasman.


25 mars 2011: Sista datum för att söka den lediga doktorandplatsen i astronomi eller rymd- och plasmafysik. Den som får platsen är välkommen att forska i vår grupp, om hon eller han så önskar.


17-19 jan 2011: Vi stod värdar för ett möte med SPINE , en europeisk grupp som arbetar med hur rymdfarkoster påverkar och påverkas av rymdmiljön. Ett fyrtiotal forskare från Europa, Kanada och Argentina deltog.


2 dec 2010: I Forskning och framsteg 8/2010 kan man läsa Erik Engwalls artikel om hur syre flödar ut från jor den. Med våra instrument på Cluster har vi kunnat följa denna vind längre ut i rymden än någonsin tidigare.


23 nov 2010: ESA har förlängt Clusterprojektet till 2014! Vi ser fram emot fortsatta undersökningar av jordens omgivningar med våra instrument ombord på de fyra Clustersatelliterna i fyra år till.


13 okt 2010: Med våra instrument på Clustersatelliterna har vi upptäckt att små pulslika vågor, så kallade elektronhål, gömmer sig inne i de magnetiska explosioner i rymden som kallas rekonnektion eller magnetisk omkoppling. Yuri Khotyaintsev är huvudförfattare till en artikel om detta som idag publicerats av Physical Review Letters.


8 okt 2010: Med vårt mätinstrument ombord på NASAs rymdfarkost Cassini har vi studerat hur gejsrarna på saturnusmånen Enceladus påverkar rymden runtomkring. Läs mer i ESAs artikel (på svenska).


1 okt 2010: Att pulserande norrsken beror på vågor i rymden visas i en studie i Science i vilken vi deltar. Se också vad Upsala Nya Tidning och National Geographic skrev om saken.


14 sep 2010 Med vårt mätinstrument ombord på NASAs rymdfarkost Cassini kan vi hitta jättemolekyler på Titan. Läs mer i ESAs artikel (på svenska) om saken.


11 sep 2010 kl 17:00 vid Celsiushuset på gågatan i Uppsala: Invigning av det konstverk om saturnusmånen Titan som nu är en del av Sweden Solar System. Prisutdelning i skoltävlingen om bästa modellen av en saturnusmåne. Stor och detaljerad modell av rymdsonden Cassini visades. Läs mer i vår inbjudan.


2 sep 2010: kl 10:15 startar vår kurs i rymdfysik i sal 12167 i Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.


16 juli 2010: Vi gratulerar ett gäng fyrlingar: Clustersatelliterna har idag varit 10 år i rymden! Det första paret sändes upp den 16 juli 2000, och nästa par följde efter en månad senare. Våra instrument ombord ger fortfarande alldeles utmärkta mätningar av hur solvinden påverkar jordens närmaste omgivning. Grattis, Cluster! Se också info från ESA.


12 juli 2010: Rymdsonden Rosetta, med bland annat vårt instrument ombord, blev idag den rymdfarkost som klarar sig längst ut i solsystemet med enbart solenergi. Rosetta fortsätter att sätta nytt rekord i denna gren fram till oktober 2012, då man når som längst ut. Se vårt pressmeddelande.


10 juli 2010: Vårt instrument ombord mätte solvinden under Rosettas passage av asteroiden Lutetia. De första resultat en från förbiflygningen finns att se hos ESA. Se också vårt pressmeddelande, information från ESA och Rosettabloggen från den europeiska rymdkontrollen i Darmstadt (ESOC).


7 maj 2010: Vi har två lediga platser inom vår forskning om magnetisk omkoppling i rymden, båda med sista ansökningsdatum 7 juni 2010:

10 mars 2010: Tryckfronter i solvinden bidrar till att blåsa bort Mars atmosfär, visas i en studie i Geophysical Research Letters av ett internationellt forskarlag lett av Niklas Edberg. See också vårt och ESAs pressmeddelanden.


18-19 februari 2010: Vi organiserade ett möte för Svenska fysikersamfundets plasmafysiksektion här i Uppsala.


15 februari 2010 är sista dag för att söka vår lediga doktorandplats inom Cassiniprojektet.


3 februari 2010: NASA har förlängt Cassini-projektet till 2017! Vi ser fram mot att kunna utforska Saturnus omgivning och dess månar med vårt instrument ombord under ytterligare 7 år.


20 januari 2010: kl 13:15 startade vår kurs i rymdfysik i sal 80109 i Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.


22 december 2009: Tomas Lindstedt försvarade sin licentiatuppsats om magnetisk rekonnektion.


13 nov 2009: ESAs rymdfarkost Rosetta passerade Jorden för tredje och sista gången på sin väg till kometen Churyomov-Gerasimenko. Vårt instrument ombord undersökte rymdmiljön under en hel vecka runt passagen, 9 -- 16 november. Se vidare vår och ESAs pressinformation, eller följ Rosettabloggen.


2 okt 2009: ESA beslutade idag att hålla satellitprojektet Cluster i drift till och med 2012. Vi ser fram mot att kunna följa den stigande solaktiviteten under dessa tre år med våra instrument ombord.

27 augusti 2009: Vi firar att Willy Stoffregen, grundare av Uppsala jonosfärobservatorium och därmed av den moderna rymdfysikverksamheten i Uppsala, idag skulle fyllt 100 år. Se pressinformation.


21 aug 2009: Vi annonserar ut en postdoc-tjänst för forskning inom vårt Cassiniprojekt.
14 juni 2009: Invigning av Saturnusmattan vid Celsiushuset i Uppsala kl 11:00. Mattan utgör en del av Sweden Solar System, en modell av solsystemet i skala 1:20,000,000, där Globen i Stockholm är solen. Se pressmeddelande.

20 maj 2009: Erik Engwall försvarade sin doktorsavhandling om utflöden från jordens atmosfär. Häggsalen, Ångströmlaboratoriet, kl 10:00. Se också vårt pressmeddelande.

12-15 maj 2009: Vi organiserar ett internationellt forskarmöte för Cluster här i Uppsala.

13 maj 2009: Kl 10:55 visar SVT1 ett program om vår forskning om Saturnus och Titan. Två till program om svensk rymdforskning sänds samma tid den 6 maj resp 27 maj.

8 maj 2009: Ett internationellt forskarlag där Chris Cully ingår visar i en artikel i Science att ljud i rymden kan utvecklas från "fågelkvitter" till "brus". Se vidare vårt pressmeddelande.

5 maj 2009: Vårt instrument på Cassini visas upp på Uppsala Stadsbibliotek i vandringsutställningen Upptäck universum 5 maj - 3 juni.

4 april 2009: Öppet hus kl 10-16 i samband med astronomiårssatsningen 100 timmar astronomi. Vi visade upp instrument vi flyger i rymden och sände upp småraketer.


15 december 2008: I en artikel i Nature Geoscience visar vi att en vind från jorden når långt ut i rymden. Tusentals ton blåser årligen ut från atmosfären och förloras i rymden. Mer info i vårt  pressmeddelande,eller i ESAs pressmeddelande.


31 oktober 2008: Karin Ågren försvarar sin licentiatuppsats om Saturnusmånen Titan och dess omgivning i rymden.

11 september 2008: Vi deltar i en studie i Science som för första gången visar hur en himlakropp med atmosfär beter sig när den korsar en magnetisk gränsyta. Vårt instrument på Cassini visar vad som hände runt Titan när denna måne för en kort stund lämnade Saturnus skyddande magnetiska bubbla. Se pressmeddela nde.

5 september 2008: Rosetta passerade asteroiden Steins kl 20:58 svensk tid. Sedan 1/9 letar vårt instrument ombord, LAP, efter eventuell påverkan av asteroiden på solvinden. Se även vårt pressmeddelande och ESAs Rosetta-Steins-blogg. Uppdatering 6/9: Det tar några dagar innan vi kommer att kunna se data från vårt instrument, men vi ser redan att det har varit igång som planerat.


21 augusti 2008: Chris Cully belönas med Scarf-priset "för enastående avhandlingsforskning" från Amerikanska Geofysiska Unionen. Hurra!


23 maj 2008: Lisa Rosenqvist försvarade sin doktorsavhandling kl 10:15 i Häggsalen på Ångströmlaboratoriet.
25 april 2008: Vi har levererat det första av tre instrument som ska flyga på ESAs Swarm-satelliter.

21 april 2008: Cassini får förlängt: ytterligare två år runt Saturnus, meddelar NASA och ESA. Vi ser fram mot ytterligare några års spännande resultat om Saturnus, dess månar och rymden runt dem!


10 april 2008:
Vill du bli den nye Fuglesang? ESA söker fler astronauter!

12 mars 2008: Cassini gjorde idag en lågsniff över Saturnusmånen Enceladus. Vårt instrument ombord gav oss fina data som vi nu använder för att undersöka utflöden från Enceladus atmosfär till rymden. Se även NASAs pressmeddelande.


12 mars 2008: Våra doktorander Karin Ågren och Lisa Rosenqvist chattade om rymden med tittarna efter Hjärnkontoret i SVT-1. Läs hela chatten hos SVT.


7 mars 2008: Cassini visar att även månar kan ha ringar! Jan-Erik Wahlund och Philippe Garnier ingår i forskarlaget som upptäckt ett stoftmoln och möjliga ringar runt Saturnusmånen Rhea, som idag publicerades i tidskriften Science. Mer information finns i ESAs pressmeddelande.

14 nov 2007: I går kväll kl 21:57 svensk tid gjorde Rosetta sin andra jordförbiflygning under den 10-åriga resan till kometen Churyumov-Gerasimenko. Vi fick fina mätningar av jordens rymdomgivning från vårt instrument ombord. Se vårt pressmeddelande, och ännu mer info (på engelska) finns hos ESA.


29-30 okt 2007: Vid Fysikdagarna i Uppsala föreläste Karin Ågren om "Liv i universum", Lisa Rosenqvist om "Solstormar och rymdväder", Mats André om "Rymden i gymnasiet" och Jan-Erik Wahlund om "Cassini runt Saturnus".[Union Jack]In English, please

http://www.space.irfu.se/gamla_nyheter.html
last modified onWednesday, 14-Sep-2022 15:33:14 CEST

https://www.space.irfu.se/gamla_nyheter.html
last modified on Wednesday, 14-Sep-2022 15:33:14 CEST