IRF
IRF Uppsala
RPF programme
IRF-U Staff
Publications
Seminars
Courses
PhD studies
Examensarbete
Workshops
Cluster
...EFW
...Quicklook
Cassini
Rosetta
Solar Orbiter
Intranet
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK UPPSALA
--------------------
Swedish Institute of Space Physics (59o50.272'N, 17o38.786'E)
Rymdplasmafysik IRF Uppsala
[Union Jack]In English, please

Välkommen till forskningsprogrammet

Rymdplasmafysik


Allmänt

Publikationer och presentationer

Undervisning

Andra funktioner


NYHETER -- för gamla nyheter se nyhetsarkivet


12 apr 2015: Sista datum för att söka platsen som postdoc med inriktning mot magnetisk återkoppling med Cluster and MMS. Se hela annonsen här.


13 mars 2015: Vi firar att NASAs fyra MMS-satelliter just kommit upp i rymden, medförande bland annat våra sfäriska prober som ska mäta elektriska fält. MMS ska framför allt undersöka ett av våra favoritämnen, magnetisk omkoppling. Det är den process som driver till exempel stora solutbrott och rymdväderutbrott (substormar) i jordens magnetiska svans.


13 mars 2015: Idag intervjuades också Hermann Opgenoorth om rymdväder i Vetenskapsradion. Hör hela intervjun här.


22 jan 2015: Första resultat från Rosetta publicerade i Science, inklusive första tecknen från plasmainstrumenten på hur kometens magnetosfär växer fram. Se vidare IRFs pressmeddelande.

Vad vi gör

Vi undersöker vad som pågår i rymden med hjälp av instrument som vi bygger själva och flyger på satelliter och interplanetära rymdfarkoster. Vi använder oss också av markbaserade instrument, datorsimuleringar och plasmateori. Mest resultat får vi just nu från två rymdprojekt: Cluster runt jorden och Cassini runt Saturnus. Här är en del av våra senaste resultat:

Vad vi har i rymden

För ögonblicket har vi nio instrument i rymden, och fyra till som vi bidragit till!
 • 4 x MMS -- En NASA-flottilj om fyra rymdfarkoster, uppsända 13 mars 2015. Vi ansvarar för sensorytor och testutrustning till ett E-fält-instrument tillsammans med Alvénlaboratoriet vid KTH och University of New Hampshire. Mer info om MMS på SwRI.
 • 3 x Swarm -- tre ESA-satelliter som kartlägger jordens magnetfält, uppsända 22 november 2013. Vi bidrar med Langmuirprobsinstrumenten ombord.
 • Rosetta -- ESAs kometjägare, uppsänd 2004, som nu undersöker kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko på nära håll, med hjälp av bland andra vårt instrument ombord.
 • 4 x Cluster -- våra instrument undersöker jordens magnetosfär från en europeisk (ESA) satelliteskader sedan sommaren 2000
 • Cassini -- NASA-rymdfarkost som undersöker Saturnus och dess omgivningar sedan sommaren 2004, bland annat med vår "rymdväderstation" (Langmuirprob).
På gång:
 • BepiColombo MMO -- en europeisk-japansk rymdsond till Merkurius, där vi bygger elektroniken till MEFISTO-instrumentet för mätning av elektriska fält. Uppsändning 2016, framme i omloppsbana runt Merkurius 2024.
 • Solar Orbiter -- ESA-projekt för undersökning av solen på nära håll, för uppsändning 2017. Vi bygger delar av instrumentet RPW för att kunna studera solvinden nära dess källor.
 • JUICE -- ESAs projekt Jupiter Icy Moons Explorer, som ska sändas upp 2022 och nå Jupiter 2030. Vi leder en grupp av europeiska, japanska och amerikanska institut i bygget av instrument för att utforska vågor, fält och plasma runt Jupiter och dess isiga månar.
Tidigare instrument i rymden:
 • Smart-1 -- europeisk (ESA) månkretsare rymdfarkost med Langmuirprober tillverkade av oss, uppsänd 2003, kontrollerad kraschlandning på månen 3 september 2006.
 • Astrid-2 -- den svenska mikrosatelliten (bara 29 kg) med vårt LINDA-instrument, 100 mil ovan jorden 1998-1999
 • Freja -- svensk satellit som gjorde detaljerade mätningar av jordens näromgivning 1992-1996, bland annat med vårt våginstrument
 • Viking -- Sveriges första satellit. Undersökte norrskensområdet och andra delar av jordens magnetosfär 1986-1987. Vi hade ett våginstrument ombord.
 • Ett antal sondraketer under 60-, 70- och 80-talen

Vilka vi är

Vår arbetsplats är Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Forskare:
 • Mats André, professor -- leder forskningsprogrammet, ansvarig för Cluster EFW
 • David Andrews, fil dr -- postdoktor, Mars aeronomi
 • Jan Bergman, tekn dr -- JUICE
 • Hugo Breuillard, PhD -- postdoktor (turbulens, STORM)
 • Stephan Buchert, fil dr -- magnetosfär- och jonosfärfysik med radar och satelliter, Swarm
 • Niklas Edberg, PhD -- forskare (Cassini, Rosetta)
 • Anders Eriksson, fil dr -- forskare (Rosetta, Cluster)
 • Daniel Graham, PhD -- postdoktor (Cluster)
 • Yuri Khotyaintsev, fil dr -- forskare, magnetosfärfysik (Cluster, MMS)
 • Hermann Opgenoorth, professor -- magnetosfärer och jonosfärer runt jorden och andra planeter
 • Laurianne Palin, PhD -- postdoktor (Cluster, Swarm)
 • Sergio Toledo-Redondo, PhD -- postdoktor (Cluster)
 • Andris Vaivads, fil dr, docent -- Solar Orbiter lead CoI, Cluster, MMS
 • Erik Vigren, fil dr -- postdoktor (Cassini, Rosetta)
 • Jan-Erik Wahlund, fil dr, docent -- ansvarig för JUICE, Cassini RPWS-LP, BepiColombo
 • Emiliya Yordanova, fil dr -- forskarassistent (Cluster)
Ingenjörer och datorstöd:
 • Vicki Cripps, forskningsingenjjör -- kvalitetskontroll
 • Reine Gill, forskningsingenjör -- flygmjukvara och operationsplanering, ISDAT
 • Sven-Erik Jansson, 1:e fo.ing. -- digital elektronik
 • Erik Johansson, forskningsingenjör -- datahantering Cassini och Rosetta
 • Jan Karlsson, programmerare -- dataarkivering och datasystem
 • Thomas Nilsson, forskningsingenjör -- datahantering Swarm och MMS
 • Yamuna Phal, forskningsingenjör. -- elektronik
 • Walter Puccio, 1:e fo.ing. -- elektronik
 • Farid Shiva, forskningsingenjör -- elektronikkonstruktion, datorstöd
 • Lennart Åhlén, 1:e fo.ing. -- analog elektronik, tekniskt ansvarig för Cluster EFW, Cassini RPWS-LP, Rosetta LAP och BepiColombo MEFISTO
 • Yamuna Phal, forskningsingenjör -- analog elektronik
Doktorander (se även vår doktorandsida):
 • Ilka Engelhardt -- plasma och stoft runt isiga månar och kometer (Cassini/Rosetta)
 • Elin Eriksson -- energiomvandling i rymdplasma (Cluster)
 • Mika (Madeleine) Holmberg -- stoft-plasma-växelverkan (Cassini)
 • Andreas Johlander -- partikelacceleration vid chocker (Cluster)
 • Cecilia Norgren -- magnetisk omkoppling (Cluster)
 • Elias Odelstad -- kometers plasmaomgivning (Rosetta)
 • Oleg Shebanits -- pre-biotiska förhållanden på Titan (Cassini)
Examensarbetare (se även vår exjobbssida):
Några tidigare gruppmedlemmar, fortfarande i nära kontakt:


[Union Jack]In English, please

http://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified onSaturday, 14-Mar-2015 19:57:13 CET

http://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified on Saturday, 14-Mar-2015 19:57:13 CET