IRF
IRF Uppsala
RPF programme
IRF-U Staff
Seminars
Courses
PhD studies
Examensarbete
Workshops
Cluster
...EFW
...Quicklook
Cassini
Rosetta
Solar Orbiter
Intranet
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK UPPSALA
--------------------
Swedish Institute of Space Physics (59o50.272'N, 17o38.786'E)
Rymdplasmafysik IRF Uppsala
[Union Jack]In English, please

Välkommen till forskningsprogrammet

Rymdplasmafysik


Allmänt

Publikationer och presentationer

Undervisning

Andra funktioner


NYHETER -- för gamla nyheter se nyhetsarkivet


13 maj 2016: De fyra satelliterna i MMS levererar de mest detaljerade mäthingarna någonsin av magnetisk återkoppling i rymden, som vi sett fram mot under åratal av design, byggnation och tester av FIELDS-instrumenten ombord. Nya resultat publiceras i Science idag; se även vårt pressmeddelande.


13 dec 2015: Andreas Johlander berättar i Universums mästare om hur vi om några år ska undersöka solen med Solar Orbiter.

3 dec 2015: Hermann Opgenorth berättar i Vetenskapsradion att orsaken till flygtrafikstörningarna i början av november nu är klarlagd: det var ett starkt radioutbrott i samband med en koronamassutkastning från solen.

16 okt 2015: ESA studerar en rymdsond till en asteroid för att undersöka möjligheterna att ändra asteroiders banor om man skulle upptäcka någon på kollisionskurs med jorden. Vi deltar i en förstudie, och Jan-Erik Wahlund intervjuades om saken i Vetenskapsradions veckomagasin idag.

Vad vi gör

Vi undersöker vad som pågår i rymden med hjälp av instrument som vi bygger själva och flyger på satelliter och interplanetära rymdfarkoster. Vi använder oss också av markbaserade instrument, datorsimuleringar och plasmateori. Mest resultat får vi just nu från två rymdprojekt: Cluster runt jorden och Cassini runt Saturnus. Här är en del av våra senaste resultat:

Vad vi har i rymden

För ögonblicket har vi nio instrument i rymden, och fyra till som vi bidragit till!
 • 4 x MMS -- En NASA-flottilj om fyra rymdfarkoster, uppsända 13 mars 2015. Vi ansvarar för sensorytor och testutrustning till ett E-fält-instrument tillsammans med Alvénlaboratoriet vid KTH och University of New Hampshire. Mer info om MMS på SwRI.
 • 3 x Swarm -- tre ESA-satelliter som kartlägger jordens magnetfält, uppsända 22 november 2013. Vi bidrar med Langmuirprobsinstrumenten ombord.
 • Rosetta -- ESAs kometjägare, uppsänd 2004, som nu undersöker kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko på nära håll, med hjälp av bland andra vårt instrument ombord.
 • 4 x Cluster -- våra instrument undersöker jordens magnetosfär från en europeisk (ESA) satelliteskader sedan sommaren 2000
 • Cassini -- NASA-rymdfarkost som undersöker Saturnus och dess omgivningar sedan sommaren 2004, bland annat med vår "rymdväderstation" (Langmuirprob).
På gång:
 • BepiColombo MMO -- en europeisk-japansk rymdsond till Merkurius, där vi bygger elektroniken till MEFISTO-instrumentet för mätning av elektriska fält. Uppsändning 2017, framme i omloppsbana runt Merkurius 2024.
 • Solar Orbiter -- ESA-projekt för undersökning av solen på nära håll, för uppsändning 2018. Vi bygger delar av instrumentet RPW för att kunna studera solvinden nära dess källor.
 • JUICE -- ESAs projekt Jupiter Icy Moons Explorer, som ska sändas upp 2022 och nå Jupiter 2030. Vi leder en grupp av europeiska, japanska och amerikanska institut i bygget av instrument för att utforska vågor, fält och plasma runt Jupiter och dess isiga månar.
Tidigare instrument i rymden:
 • Smart-1 -- europeisk (ESA) månkretsare rymdfarkost med Langmuirprober tillverkade av oss, uppsänd 2003, kontrollerad kraschlandning på månen 3 september 2006.
 • Astrid-2 -- den svenska mikrosatelliten (bara 29 kg) med vårt LINDA-instrument, 100 mil ovan jorden 1998-1999
 • Freja -- svensk satellit som gjorde detaljerade mätningar av jordens näromgivning 1992-1996, bland annat med vårt våginstrument
 • Viking -- Sveriges första satellit. Undersökte norrskensområdet och andra delar av jordens magnetosfär 1986-1987. Vi hade ett våginstrument ombord.
 • Ett antal sondraketer under 60-, 70- och 80-talen

Vilka vi är

Vår arbetsplats är Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Forskare:
 • Mats André, professor -- leder forskningsprogrammet, ansvarig för Cluster EFW
 • David Andrews, fil dr -- postdoktor, Mars aeronomi
 • Jan Bergman, tekn dr -- JUICE
 • Stephan Buchert, fil dr -- magnetosfär- och jonosfärfysik med radar och satelliter, Swarm
 • Niklas Edberg, PhD -- forskare (Cassini, Rosetta)
 • Anders Eriksson, fil dr -- forskare (Rosetta, Cluster)
 • Daniel Graham, PhD -- postdoktor (Cluster)
 • Yuri Khotyaintsev, fil dr -- forskare, magnetosfärfysik (Cluster, MMS)
 • Wenya Li, PhD -- postdoktor (Cluster/MMS)
 • Michiko Morooka, PhD -- forskare (Cassini)
 • Hermann Opgenoorth, professor -- magnetosfärer och jonosfärer runt jorden och andra planeter
 • Laurianne Palin, PhD -- postdoktor (Cluster, Swarm)
 • Andris Vaivads, fil dr, docent -- Solar Orbiter lead CoI, Cluster, MMS
 • Erik Vigren, fil dr -- postdoktor (Cassini, Rosetta)
 • Jan-Erik Wahlund, fil dr, docent -- ansvarig för JUICE, Cassini RPWS-LP, BepiColombo
 • Emiliya Yordanova, fil dr -- forskarassistent (Cluster)
Ingenjörer och datorstöd:
 • Vicki Cripps, forskningsingenjjör -- kvalitetskontroll
 • Jenny Davidsson, forskningsingenjjör -- kvalitetskontroll
 • Reine Gill, forskningsingenjör -- flygmjukvara och operationsplanering, ISDAT
 • Sven-Erik Jansson, 1:e fo.ing. -- digital elektronik
 • Erik Johansson, PhD -- forskningsingenjör -- datahantering Cassini och Rosetta
 • Jan Karlsson, programmerare -- dataarkivering och datasystem
 • Thomas Nilsson, forskningsingenjör -- datahantering Swarm och MMS
 • Yamuna Phal, forskningsingenjör. -- elektronik
 • Walter Puccio, 1:e fo.ing. -- elektronik
 • Farid Shiva, forskningsingenjör -- elektronikkonstruktion, datorstöd
 • Hon Ching Wong, forskningsingenjör -- flygmjukvara
 • Lennart Åhlén, 1:e fo.ing. -- analog elektronik
Doktorander (se även vår doktorandsida):
 • Ilka Engelhardt -- plasma och stoft runt isiga månar och kometer (Cassini/Rosetta)
 • Elin Eriksson -- energiomvandling i rymdplasma (Cluster)
 • Fredrik Leffe Johansson -- elektrostatiska prober i rymden (Rosetta)
 • Andreas Johlander -- partikelacceleration vid chocker (Cluster)
 • Cecilia Norgren -- magnetisk omkoppling (Cluster)
 • Elias Odelstad -- kometers plasmaomgivning (Rosetta)
 • Oleg Shebanits -- pre-biotiska förhållanden på Titan (Cassini)
Examensarbetare (se även vår exjobbssida):
 • Just nu ingen alls.
Några tidigare gruppmedlemmar, fortfarande i nära kontakt:


[Union Jack]In English, please

http://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified onThursday, 12-May-2016 22:53:45 CEST

http://www.space.irfu.se/index_sv.html
last modified on Thursday, 12-May-2016 22:53:45 CEST