IRF Logo

IRF
IRF Uppsala
RPF programme
IRF-U Staff
Seminars
Courses
PhD studies
Examensarbete
Workshops
Cluster
...EFW
...Quicklook
Cassini
Rosetta
Solar Orbiter
Intranet
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK UPPSALA
--------------------
Swedish Institute of Space Physics (59°50.272′N, 17°38.786′E)

Plasmafysikmöte

Tid: Måndagen den 1 oktober, 13:00-17:00
Plats: Sal 11167, Ångströmlaboratoriet, Uppsala (efter 15 i sal 13167)
Anmälan: Skicka ett email till gabriella@irf.se (Gabriella Stenberg, Institutet för rymdfysik, Kiruna). Mötet kommer att hållas på engelska.

Här är det spännande och mycket varierande programmet för mötet. Flera doktorander och yngre forskare har tagit chansen att ge en presentation.

PROGRAM
13:00-13:10Welcome to the meeting!
13:10-13:30Albert Mollén: Fusion plasmas and impurity transport
13:30-13:50Daniel Graham: Nonlinear Langmuir wave processes in the solar wind
13:50-14:10Lorenzo Frassinetti: Recent experimental activity in EXTRAP T2R fusion device presentation with movies
14:10-14:30Charles Lue: Solar wind proton scattering from regolith
14:30-15:00COFFEE BREAK and a visit to IRF
15:00-15:20Gert Brodin: TBD
15:20-15:40Joan Stude: Particle Detectors in harsh radiation environments
15:40-16:00Andrey Divin: TBD
16:00-16:20Gabriella Stenberg: Precipitation and escape from Mars and Venus
16:20-16:40Tünde Fülop: Runaway avalanches in cooling plasmas

Du behöver inte vara medlem i fysikersamfundet för att delta i mötet, men det finns många goda skäl att ändå bli medlem, se http://www.fysikersamfundet.se/pf/medlem.html.

https://www.space.irfu.se/workshops/20121001_Plasmasektion_Fysikersamfundet/index.html
last modified on Thursday, 04-Oct-2012 18:53:41 CEST